arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i medicinsk vetenskap inrikt. Professionell utveckling

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 december

 • Sök jobbet senast

  16 februari

Om jobbet

Vi söker en universitetslektor i medicinsk vetenskap med inriktning professionell utveckling vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Ämnesområde

Medicinsk vetenskap med inriktning professionell utveckling.

Bakgrund

Läkarprogrammet vid Örebro universitet startade vårterminen 2011 och de första studenterna examinerades vårterminen 2016. Parallellt med det fortsatta arbetet att bygga upp och genomföra utbildningen pågår en intensiv utveckling av den verksamhetsförlagda undervisningen (VFU) och den kliniska forskningen i nära samverkan med Region Örebro län (RÖL) och andra samverkande landsting.

I läkarutbildningen har vi definierat tre kunskapsområden, Biomedicin, Klinisk medicin och Professionell utveckling, som utgör grunden för läkarprogrammet och som finns med under hela utbildningen. Kunskapsområdet Professionell utveckling definieras som: ”Alla de kompetenser den färdiga läkaren behöver besitta utöver de rent medicinska”. Inom kunskapsområdet Professionell utveckling ryms ett stort antal kompetensområden. Vi har delat upp Professionell utveckling i fem grenar. Dessa är ”etik/juridik”, ”samtal/kommunikation”, ”medicinsk vetenskap”, ”läkaren i samhället”, samt ”(o)jämlikhet nationellt och internationellt”.

För att ytterligare utveckla kunskapsområdets innehåll, pedagogiska kvalitet och forskning kommer vi att tillsätta en klinisk universitetslektor med inriktning Professionell utveckling vid Örebro universitet. Lektoratet är utformat enligt följande: klinisk andel 30 %, kompetensutvecklingsandel 20 % och undervisningsandel 50 %.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av anställningen skall vara verksam inom undervisning, handledning och samverkan inom läkarprogrammet med fokus på kunskapsområdet Professionell utveckling. Utveckling och planering av kunskapsområdet utgör en viktig del av undervisningsuppdraget. Vi ser ett stort behov av medarbetare som är beredda att anta ledningsuppdrag inom läkarprogrammet och detta kan komma att ingå i tjänstgöringen. Anställningen är förenad med tjänstgöring som specialistläkare inom RÖL.

Ansökan

För fullständig annons och ansökan, besök www.oru.se/ledigajobb

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat