arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i medicinsk strålningsfysik (tidsbegränsad anställning)

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 juni

 • Sök jobbet senast

  28 juni

Om jobbet

vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2019-06-28.

Fysikum är en av naturvetenskapliga fakultetens största institutioner. Den är lokaliserad till AlbaNova universitetscentrum. Fysikum har ungefär 240 anställda, varav ca 90 är doktorander och 250 studenter på grundnivå. Fysikum har bland annat ansvar för utbildning av sjukhusfysiker.

Ämne

Medicinsk strålningsfysik.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar strålkällor med medicinska tillämpningar, strålskyddslära med omgivningsradiologi, och strålterapeutisk fysik och biologi.

Arbetsuppgifter

Huvudsakligen undervisning inom sjukhusfysikerutbildningens kurser: Strålkällor med medicinska tillämpningar, Joniserande strålningsväxelverkan, Strålskyddslära med omgivningsradiologi, Sjukhusfysikerns yrkesroll och Strålterapeutisk fysik och biologi.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande kompetens, som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har en förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder

Under anställningsprocessen kommer särskild vikt att fästas vid graden av pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen. Erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå inom sjukhusfysikerprogrammet kommer att användas för att särskilja kandidater med liknande meriter

Högskolepedagogisk utbildning

Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande.

Övriga upplysningar

Anställningen är tidsbegränsad för en period av 2 år. Forskning kan medges upp till 30 % inom adaptiv strålbehandling under förutsättning att externa medel finns.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Sven Mannervik, tfn 08-5537 86 28, sven.mannervik@fysik.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Katarina Gustafsson, tfn 08-16 22 92, katarina.gustafsson@su.se

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!