arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i medicinsk genetik med inriktning mot bioinformatik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 april

 • Sök jobbet senast

  12 maj

Om jobbet

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Universitetslektor i medicinsk genetik med inriktning mot bioinformatik
med placering vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Ämnesområde
Medicinsk genetik med inriktning mot bioinformatik

Beskrivning av ämnesområdet
Inom ämnesområdet medicinsk genetik studeras geners funktion, reglering och evolution. Ämnet  innefattar genetiska faktorers betydelse för uppkomst av mänskliga sjukdomar, missbildningar och utvecklingsrubbningar, liksom betydelsen av genetiska faktorer för normala variationer av egenskaper människor emellan.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

I arbetsuppgifterna ingår att bedriva självständig forskning inom området genetik och bioinformatik med speciell inriktning mot epigenetik, stress och reproduktion. I detta ingår att aktivt söka forskningsanslag, handleda doktorander, planera och genomföra forskningsprojekt. Dessutom ingår i denna anställning ett undervisningsansvar, inklusive kursansvar, i grundläggande molekylärgenetik inom ramen för det nybildade mastersprogrammet Genetisk vägledning, samt framtida undervisningsuppdrag i molekylärgenetik och bioinformatik på avancerad nivå.

Den sökande ska ha visat förmåga att erhålla betydande forskningsanslag för att bedriva självständig forskning samt ha visat stor självständighet i tidigare projekt. Internationella postdoktorala erfarenheter är meriterande.

Dokumenterade transvetenskapliga kunskaper inom genomik, bioinformatik, biologi eller relaterade områden är meriterande, samt erfarenheter av att studera storskalig genomik i flera viktiga modellorganismer. Dokumenterad erfarenhet att analysera storskalig epigenetisk sekvenseringsdata är också meriterande.

Anställningen kräver dokumenterad erfarenhet av undervisning inom biomedicin och biologi på universitetsnivå. Dessutom är personliga egenskaper som samarbetsförmåga och kommunikation viktiga, samt en stor vilja att utveckla undervisningen inom medicinsk bioinformatik och genetik vid institutionen.

Undervisningen sker på svenska och engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten samt övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.

Tillträde
Enligt överenskommelse

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Ansökningsförfarande
Se liu.se.

Lika villkor

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat