arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i materialteknik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Ämnet materialteknik finns vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik vid Luleå tekniska universitet. Forskningen vid ämnet är främst inriktad på metalliska och keramiska material, med fokus på relationen mellan struktur, egenskaper och tillverkning och är till stor del experimentell. Vi söker nu en universitetslektor som kan bidra till utvecklingen av vårt ämne, främst inom området metalliska material, samt delta i handledning av doktorander och undervisning på grundläggande och avancerad nivå. Forskargruppen består i dag av fyra seniora forskare, två tekniker och tio doktorander. Ämnet har ett välutrustat laboratorium för avancerad materialkarakterisering och analys av termomekaniskt beteende. Vi har även tillgång till närliggande laboratorium för till exempel provning av mekaniska egenskaper.

Materialteknik är av stort intresse för universitetet och våra samarbetspartners inom industrin och vi har lång erfarenhet av industriellt samarbete. Tillämpningsområden är till exempel material för extrema miljöer, för energiomvandling och additiv tillverkning. Det finns flera andra forskarämnen på universitetet vars forskning är närliggande vår, som till exempel hållfasthetslära, processmetallurgi, maskinelement, experimentell- och tillämpad fysik. Inom grundutbildningen så är det främst två program i internationell materialteknik som är av vikt för oss, civilingenjörsprogrammet EEIGM och masterprogrammet AMASE. Avdelningen ger också kurser i materialteknik för flera andra av universitetets ingenjörsprogram.

Ämnesbeskrivning

Materialteknik omfattar sammansättning, struktur, egenskaper och framställning av material, främst metalliska och keramiska material, samt deras användningsaspekter.

Arbetsuppgifter

Som universitetetslektor i materialteknik förväntas du vara delaktig i både undervisning, pedagogiskt utvecklingsarbete och forskning. Det är också viktigt att bidra till samarbete med nationella och internationella forskargrupper och samarbete med omgivande samhälle och industri. Arbetsuppgifterna inkluderar också att vara biträdande handledare för doktorander och post-docs samt bidra till utvecklingen av ämnet och aktivt arbeta med att söka forskningsmedel och publicera forskningsresultat. För universitetslektorer ingår även att leda forskningsprojekt och kommunicera dess resultat via akademiska publikationer, samt vara aktiv inom forskningssamhället inom det egna ämnet.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som visat såväl vetenskaplig skicklighet som pedagogisk skicklighet. För att uppfylla kraven för att anställas som universitetslektor ska den sökande ha:

- Doktorsexamen

- Demonstrerad pedagogisk skicklighet
- Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp, alternativt på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper
- Inneha erfarenhet av handledning av masterstudenter och projektstudenter

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

Pedagogisk skicklighet

- Dokumenterad erfarenhet av undervisning av kurser inom materialteknik på grund- och avancerad nivå eller liknande
- Dokumenterad handledning av masterstudenter
- Dokumenterad förmåga att planera, leda och utveckla undervisning
- God förmåga att basera undervisning på forskning

Vetenskaplig skicklighet

- Dokumenterad erfarenhet av forskning inom materialteknik
- Vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom oberoende, högkvalitativ forskning
- Förmåga att initiera, planera, leda och utveckla forskning och doktorandutbildning
- Ha erhållit forskningsmedel i konkurrens, och visad förmåga att samarbeta och interagera med omgivande samhälle

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet är kvaliteten rankad högst.

Övriga bedömningsgrunder:


- Förmåga att självständigt och i team vidareutveckla vår grundutbildning och forskning
- Potential för forskningsexcellens genom förmåga att producera forskningsresultat av hög internationell standard
- Förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska
- Förmåga att kommunicera internt och externt
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället, främst svensk och internationell industri och forskningsorganisationer
- Intresse och erfarenhet av experimentell verksamhet
- Erfarenhet av forskning om material för vätelagring och transport och/eller materialteknik för hållbarhet är meriterande

Information

Anställningen är tillsvidare och placerad vid Avdelningen för materialteknik vid universitetetsområdet i Luleå. Tillträdesdatum efter överenskommelse.

Upplysningar om befattningen lämnas av professor Marta-Lena Antti, phone: 0920-49 2093, 0730-029 04 34, marta-lena.antti@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.

Referensnummer: 2014-2022
Sista ansökningsdag: 31 augusti 2022

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat