arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i materialteknik

 • Ort

  Karlstad

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 oktober

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda.
Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik vid fakulteten för hälsa, naturvetenskap och teknik har en bred aktivitet bland annat inom materialvetenskap och maskinteknik, både inom undervisning och forskning.
Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning och forskning inom området materialteknik, samt samverkan med industri och samhälle. Undervisningen omfattar främst materialtekniska kurser på grund- och avancerad nivå för högskoleingenjörer och civilingenjörer, samt inom forskarutbildningen. Undervisning i enstaka kurser inom det övriga maskintekniska området kan också bli aktuellt.
Den nyanställde lektorn förväntas genomföra forskning i samarbete inom institutionens befintliga forskningsområde, samt ha en ambition att utveckla ett eget forskningsfokus och genomföra forskningsprojekt i samverkan med industri.
I anställningen ingår även inslag av administrativa uppgifter och uppdrag inom universitetet.
Behörighetskrav
För behörighet att anställas som lektor krävs doktorsexamen inom det materialtekniska området, eller motsvarande vetenskaplig kompetens, med inriktning mot metalliska konstruktionsmaterial.
För behörighet krävs också visad god pedagogisk skicklighet inom området samt genomförd högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under de första två årens anställning. Goda kunskaper i engelska, såväl muntligt som skriftligt är ett krav.
Bedömningsgrunder
Lika vikt kommer att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet.
Bedömningsgrunder se annons:
https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:294194/iframeEmbedded:0/where:4">https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:294194/iframeEmbedded:0/where:4
Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid, tillträde våren 2020 eller enl. överenskommelse.
Sista ansökningsdag: 2019-11-30
För att läsa hela annonsen och söka jobbet: https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:294194/iframeEmbedded:0/where:4">https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:294194/iframeEmbedded:0/where:4
-------------------------------------------------------------------
Senior lecturer in materials engineering
Karlstad University takes pride in combining active external cooperation with academic excellence. Karlstad University has around 16 000 students and a staff of over 1 200 members.
The Department of Engineering and Physics at the Faculty of Health, Science and Technology has an extensive activity in the fields of materials and mechanical engineering, covering both research and teaching.
Duties
The main duties include teaching and research in materials engineering, and cooperation with industry and society. The teaching duties are mainly in engineering study programs with bachelor, master and research students. The teaching is in the materials engineering discipline. Teaching in selected fields of mechanical engineering may be required.
It is expected that the successful candidate will join and cooperate within the existing research work at the department, and has the ambition to further develop a personal research profile and work in collaboration with industrial partners.
Duties also include administrative tasks and assignments within the university.
Qualification requirements
A Ph.D. degree in the field of materials engineering, or equivalent research qualifications, with focus on properties of engineering metallic materials is required for the position. Demonstrated teaching expertise in the field is also required, as well as is completed course in higher education pedagogy, or equivalent. This course may be completed within two years of employment . A further requirement is good communication skills in written and spoken English.
Assessment criteria
Equal weight is given to teaching and research expertise.
Assessment criteria, see ad:
https://kau.varbi.com/en/what:job/jobID:294194/iframeEmbedded:0/where:4">https://kau.varbi.com/en/what:job/jobID:294194/iframeEmbedded:0/where:4
Terms of Employment
The position is a full-time non-fixed term employment with starting date in spring 2020 or by agreement.
Last day of application: 2019-11-30.
To read the full ad and apply for the position:
https://kau.varbi.com/en/what:job/jobID:294194/iframeEmbedded:0/where:4">https://kau.varbi.com/en/what:job/jobID:294194/iframeEmbedded:0/where:4