arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i materialfysik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 oktober

 • Sök jobbet senast

  26 november

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Vid institutionen för fysik och astronomi (IFA) bedrivs forskning inom ett brett område av fysiken, fördelat på tio olika avdelningar.

Den aktuella anställningen är placerad vid forskningsprogrammet i materialfysik. Inom programmet i materialfysik bedrivs grundforskning inom områdena magnetism, väte i material samt mjuka material. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.physics.uu.se.

Analys och karakterisering av egentillverkade material är centrala för verksamheten inom programmet. Additiv tillverkning (AM) är numera en viktig del av både utbildnings- och forskningsverksamheten inom den naturvetenskapliga fakulteten och forskningsprogrammet materialfysik, och efterfrågan inom svensk industri är mycket hög för ingenjörer och fysiker med kunskap inom AM-området. Avdelningen för materialfysik avser att leda utvecklingen med att ta fram nya material för additiv tillverkning av funktionella magnetiska komponenter, bidra med spetskompetens till relevanta masterutbildningar, samt att vara delaktig i utvecklingen av AM-instrumentering. Särskilt relevanta utbildningar i detta sammanhang är t ex den internationella masterutbildningen i additiv tillverkning samt masterutbildningen i materialvetenskap.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Området materialfysik innefattar framställning och karakterisering av material. Sputtring och förångning av material i ultra-högt vakuum såväl som additiv tillverkning används. Tekniker som MOKE, SQUID, SPNR (spinnpolariserad neutronreflektivitet) samt synkrotronbaserad spridning används för karakterisering av struktur och fysikaliska egenskaper. Utveckling av nya magnetiska material för användning inom AM, karakterisering av process och materialegenskaper, såväl som AM-instrumentering är exempel på högaktuella frågeställningar av relevans för den utlysta anställningen.

Arbetsuppgifter:


- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Aktivt deltagande och utveckling av undervisning inom grundutbildningen ingår i arbetsuppgifterna. Anställningen innefattar även medverkan i utvecklingen och undervisning inom relevanta masterprogram, t ex masterprogrammen i materialvetenskap och additiv tillverkning.
- Forskning inom programmets områden, såsom magnetism, väte i material samt mjuka material, särskilt additiv tillverkning av magnetiska material.
- I anställningen ingår att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Anställningen kan komma att innefatta administrativa uppdrag inom institutionen, inklusive (men inte begränsat till) masterprogrammet i additiv tillverkning.

Behörighetskrav:


- Doktorsexamen inom fysik eller teknisk fysik.
- Erfarenhet av forskning inom materialfysik, särskilt magnetism och/eller additiv tillverkning eller motsvarande vetenskaplig kompetens.  
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://uu.varbi.com/center/tool/position/432678/edit/tab:2/Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av: programansvarig professor Björgvin Hjörvarsson, e-post: mailto:bjorgvin.hjorvarsson@physics.uu.se , tel: 018-471 3837 och avdelningsföreståndare professor Gabriella Andersson, e-post: mailto:gabriella.andersson@physics.uu.se  , tel: 018-471 3589.

Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning,provanställning kan komma att tillämpas.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Antal lediga befattningar: 1.

Sysselsättningsgrad: 100%.

Ort: Uppsala.

Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast den 26 november 2021, UFV-PA 2021/2814.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse Tillsvidareanställning