arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i matematisk statistik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 april

 • Sök jobbet senast

  7 juni

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Forskningen inom Matematisk statistik sker inom forskargrupperna för ’sannolikhets- och statistikteori’, ’stokastisk modellering’, ’finansiell matematik’, ’spatiotemporal modellering’ samt ’statistisk signalbehandling’.

Vi söker en kandidat med anknytning till ’stokastisk modellering’ eller ’spatiotemporal modellering’, men som kan tillföra nya aspekter inom teoretiskt välgrundad metodutveckling för data science tillämpningar inom fakultetens forskningsportfölj.

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. I undervisningen ingår handledning av examensarbetare och doktorander. Undervisningen uppgår till maximalt 60 % av heltid. Institutionsgemensamma administrativa uppgifter kan komma att ingå i anställningen. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning kan komma att förändras över tiden.

Den anställde förväntas bidra till någon av forskargrupperna, ’stokastisk modellering’ eller ’spatiotemporal modellering’, bl.a. genom forskningssamarbete och seminarieverksamhet. Den anställde förväntas också arbeta aktivt med att söka extern finansiering av verksamheten vid institutionen och med att utveckla inom- och tvärvetenskapligt samarbete med såväl enheter inom universitetet som med andra universitet eller offentliga verksamheter.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (enligt högskoleförordningen 4 kap 4§).

För behörighet till denna tjänst krävs att den sökande har avlagt doktorsexamen i matematisk statistik eller har motsvarande kompetens.

För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. I särskilda fall kan undantag göras från detta krav.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder


- Den sökande ska ha dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom matematisk statistik.
- Den sökandes forskningsprofil ska ha anknytning till den befintliga forskningen inom forskargrupperna ’https://www.maths.lu.se/forskning/forskargrupper/stochastic-modelling/’ eller ’https://www.maths.lu.se/forskning/forskargrupper/spatio-temporal-stochastic-modelling-group/’, men ska tillföra nya aspekter inom teori eller tillämpningar.
- Den sökande ska ha varierad och dokumenterad undervisningserfarenhet.
- Förmåga att undervisa på engelska är ett krav.

- Erfarenhet av tvärvetenskapligt samarbete med andra ämnen är starkt meriterande.
- Dokumenterad förmåga av att erhålla forskningsanslag är meriterande.
- Erfarenhet av kursutveckling är starkt meriterande.
- Förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet och högskolepedagogik är meriterande.
- Erfarenhet av att handleda doktorander är meriterande.
- Erfarenhet av att handleda inom grundutbildningen är meriterande.
- Ledningsskicklighet och administrativ skicklighet är meriterande. Förmåga att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje är exempel på visad skicklighet.
- Dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera vetenskap och forskningens betydelse för samhället är starkt meriterande.

Vid tillsättningen kommer även att beaktas hur den sökande kan stärka och komplettera institutionens undervisning och forskning inom ämnesområdet.

Sökande ska presentera sin nuvarande forskning samt en forskningsplan för de närmsta åren, och hur de kan bidra till forskningen vid institutionen. Vetenskapliga meriter kommer att bedömas huvudsakligen utifrån kvalitet och antal expertgranskade vetenskapliga publikationer.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Sökande ska presentera en pedagogisk portfölj där de beskriver hur de kan bidra till undervisningen vid avdelningen.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2021-01/lunds-universitets-anstallningsordning-201215.pdf.Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Ansökans utformning och innehåll

Vi rekommenderar att din ansökan skrivs på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens http://www.naturvetenskap.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss/for-dig-som-soker-lararanstallning. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast efter överenskommelse Tillsvidareanställning