arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i matematisk statistik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 juni

 • Sök jobbet senast

  17 augusti

Om jobbet

Fakulteten för skogsvetenskap
Institutionen för skoglig resurshushållning
En anställning som universitetslektor i matematisk statistik ledigförklaras vid Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, Umeå. Innehavaren av anställningen förväntas bedriva egen forskning, konsultation och undervisning inom området, med tillämpningar inom skogsvetenskap.

Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig matematisk statistik, skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig planering och landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell inventering av landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt, vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 100 anställda. Mer information hittar du på www.slu.se/srh

Ämnesbeskrivning

Ämnet för anställningen är matematisk statistik.

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor i matematisk statistik kommer du att arbeta med utveckling av institutionens forskning, fortlöpande miljöanalysprogram och utbildning. Särskilda arbetsuppgifter för universitetslektorn består av att:
 • utveckla och leda undervisning i ämnet matematisk statistik på grund-, avancerad och doktorandnivå, samt handleda doktorander
 • arbeta med statistisk konsultation såväl inom institutionen som för övriga institutioner vid fakulteten och SLU
 • bidra till utvecklingen av ämnet matematisk statistik, samt regelbundet publicera vetenskapliga artiklar och delta i vetenskapliga konferenser kommunicera om forskning och forskningsresultat
 • utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med forskare, näringsliv och samhälle
 • aktivt ansöka om extern finansiering för forskning.

Behörighet

Den sökande ska ha:
 • avlagt doktorsexamen i matematisk statistik, statistik eller motsvarande
 • visat vetenskaplig skicklighet i matematisk statistik, statistik eller närliggande ämnen
 • visat pedagogisk skicklighet och ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande ca 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
 • goda kunskaper i svenska och engelska

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas
 • kvalitet och kvantitet av genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
 • förmåga att självständigt initiera och bedriva innovativ forskning
 • förmåga att bedriva forskning i samarbete med experter inom andra ämnesområden
 • erfarenhet av och skicklighet i att söka och erhålla externa forskningsmedel
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas
 • pedagogisk grundsyn, inklusive hur denna kommit till tillämpning
 • erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning
 • erfarenhet av handledning och examination på doktorandnivå
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet

Vidare beaktas skicklighet i att

• utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan
 • kommunicera och samarbeta
 • samverka med det omgivande samhället
 • informera om forskning och utvecklingsarbete
 • förmedla rådgivning
Färdigheter inom AI och maskininlärning, allmänt tillämpade metoder såsom regressionsanalys, variansanalys, tidsserieanalys och försöksplanering, samt skoglig kompetens anses meriterande.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Sista ansökningsdatum

2020-08-17

Placering/ort
Umeå

Omfattning

100%

Anställningsform

Tillsvidare

Tillträde

Enligt överenskommelse

Ansökan

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat