arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i matematisk statistik

 • Ort

  Umeå

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Institutionen för skoglig resurshushållning 
Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena Skoglig matematisk statistik, Skoglig fjärranalys, Skoglig inventering och sampling, Skoglig planering och Landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell inventering av landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt, vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 100 anställda. Mer information hittar du på www.slu.se/srh 

Institutionen söker nu en universitetslektor i området Skoglig matematisk statistik. Innehavaren av anställningen förväntas bedriva egen forskning, konsultation och undervisning inom området. Arbetet inom denna anställning kommer att tillämpas på skogsvetenskap.

Ämnesbeskrivning

Matematisk statistik

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor i matematisk statistik kommer du att arbeta med utveckling av institutionens forskning, fortlöpande miljöanalysprogram och utbildning. Särskilda arbetsuppgifter för universitetslektorn består av att:
 • utveckla och leda undervisning i ämnet matematisk statistik på grund-, avancerad och doktorandnivå, samt handleda doktorander,
 • arbeta med statistisk konsultation såväl inom institutionen som för övriga institutioner vid fakulteten och SLU,
 • bidra till utvecklingen av ämnet matematisk statistik, samt regelbundet publicera vetenskapliga artiklar och delta i vetenskapliga konferenser,
 • utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med forskare, näringsliv och samhälle,
 • aktivt ansöka om extern finansiering för forskning. 

Behörighet

Den sökande ska ha:
 • avlagt doktorsexamen i matematisk statistik, statistik eller motsvarande,
 • visat vetenskaplig skicklighet i matematisk statistik, statistik eller närliggande ämnen,
 • visat pedagogisk skicklighet och ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande ca 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper,
 • goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:
 • erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning,
 • erfarenhet av handledning och examination på doktorandnivå,
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet.
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:
 • både genomförda forskningsinsatser och pågående forskning,
 • förmåga att självständigt initiera och bedriva innovativ forskning,
 • erfarenhet av att söka och erhålla externa forskningsmedel.

Vidare beaktas skicklighet i att:

 • utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan,
 • kommunicera och samarbeta,
 • samverka med det omgivande samhället,
 • informera om forskning och utvecklingsarbete,
 • förmedla rådgivning.
Goda kunskaper i svenska är meriterande. Meriterande är även färdigheter i allmänt tillämpade metoder såsom regressionsanalys, variansanalys, tidsserieanalys och försöksplanering samt skoglig kompetens.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. 

Sista ansökningsdatum

2019-01-31

Placering/ort
Umeå

Omfattning

100%

Anställningsform

Tillsvidare med 6 månaders provanställning

Tillträde

Enligt överenskommelse

Ansökan

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Fackliga kontaktpersoner

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

För fullständig annons vänligen se länk https://www.slu.se/om-slu/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=1687&rmlang=SE

Kontaktpersoner

Magnus Ekström, Gästprofessor

090-7868485

förnamn.efternamn@slu.se


Torgny Lind, Avdelningschef

+46(0)90-786 85 18

förnamn.efternamn@slu.se


Hilda Edlund, Konsulent

090-7868234

förnamn.efternamn@slu.se


Ulrika Ganeteg, Tf forskningssekreterare

090-7868431

förnamn.efternamn@slu.se