arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i matematisk statistik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 april

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Vi söker en universitetslektor i matematisk statistik för en tillsvidareanställning.

Sökande ska stärka vår forskningsverksamhet i området, vilket inkluderar biostatistik, icke-parametrisk statistik, rumslig statistik, och statistisk inlärning. Sista ansökningsdag är 31 maj 2021.

Bakgrund

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Vi ansvarar för ett civilingenjörsprogram i industriell ekonomi. Vi driver även i samarbete med närliggande institutioner två tvärvetenskapliga forskningsmiljöer, IceLab (www.icleab.se)och UMIT Research Lab (www.org.umu.se/umit). Vi vill med denna rekrytering förstärka vår utbildning och forskning inom matematisk statistik.

Arbetsuppgifter

Universitetslektorn förväntas stärka institutionens forskningsverksamhet inom matematisk statistik. Den sökande förväntas även delta i vår utbildning på grundnivå och avancerad nivå, vilket innefattar undervisning och utvecklingsarbete på både grundnivå och avancerad nivå samt handledning och examinering av examensarbeten. Även handledning av doktorander och postdoktorer kan ingå i arbetsuppgifterna. Den sökande förväntas engagera sig i institutionens verksamhet i bred mening.

Om universitetslektorn inte kan undervisa på svenska vid anställningstillfället förväntas hen lära sig detta inom fem år från anställningens början.

Behörighetskrav

Enligt högskoleförordningen 4 kap 4 §.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ämnet för doktorsexamen ska vara matematisk statistik eller motsvarande ämnesområde. Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är ett krav.

En forskningsinriktning som passar institutionens forskningsområden är ett krav.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Vid urval av sökande till befattningen ska graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vara avgörande och ges lika vikt. Därutöver ska beaktas graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Fullständig beskrivning av bedömningsgrunder finns på https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

Övrigt 
Anställningen är heltid från våren 2022 eller enligt överenskommelse.

Anställningen innehåller forsknings- och kompetensutvecklingstid motsvarande 50 % av heltid i tre år. Efter dessa tre år finns möjlighet att i konkurrens ansöka om upp till 75 % forskningstid från fakulteten. Vid institutionen finns även möjlighet att ansöka om medfinansiering av doktorandtjänster.

Ansökan

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

- personligt brev inklusive kontaktuppgifter
- meritförteckning inklusive redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal samt för samverkan med det omgivande samhället
- publikationslista
- redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
- redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
- en forskningsplan (maximalt 3 sidor), som beskriver den forskning som du önskar att bedriva inom anställningen
- vidimerade kopior av relevanta examensbevis
- kopior av högst tio forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan.
- två referenser inklusive kontaktuppgifter
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar---anvisningar-till-sokande-vid-ansokan-till-lararanstallning.pdf

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2021-05-31.

Mer information


For mer information, kontakta biträdande prefekt Peter Anton, 090-786 63 99, peter.anton@umu.se, och/eller prefekt Åke Brännström, 090-786 78 62, ake.brannstrom@umu.se.

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2022-01-01 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning