arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i matematik/tillämpad matematik

 • Ort

  Västerås

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 maj

 • Sök jobbet senast

  15 juni

Om jobbet

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15?000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för utbildning, kultur och kommunikation läser våra studenter till bland annat förskollärare, lärare, speciallärare, kommunikatörer, språkkonsulter, matematiker och kammarmusiker. Hos oss finns forskningsinriktningen utbildningsvetenskap och matematik. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med förskolor, skolor, banker och företag, kommuner och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning fr.o.m 2019-11-01, (med ev. provanställning)
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2019-06-15
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Arbetsuppgifter

Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor och en viktig akademisk miljö i regionen. Vi söker nu minst en universitetslektor i ämnesområdet matematik/tillämpad matematik med placering vid avdelningen för tillämpad matematik inom akademin för utbildning, kultur och kommunikation.

Avdelningen för tillämpad matematik ansvarar för samtlig utbildning i matematik inom teknik- och ekonomiutbildningar, samt kandidat­programmet i teknisk matematik och de tre internationella programmen Bachelor program in Analytical Finance, Master program in Financial Engineering och Master program in Engineering Mathematics. Vid avdelningen finns också livaktig forskarutbildning och forskning i matematik/tillämpad matematik.

Avdelningen arbetar strategiskt med att stärka forsknings- och utbildningsverksamheten inom matematikens tvärvetenskapliga tillämpningar. Målet är att bredda samverkan med såväl näringslivet som andra institutioner, akademier och inriktningar vid Mälardalens högskola och andra lärosäten.

Arbetsuppgifterna i anställningen utgörs av undervisning i matematik i kurser inom högskolans utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå, främst inom ovannämnda internationella matematikprogram, samt handledning av examensarbeten i matematik/tillämpad matematik med fokus på tillämpningar inom teknik och ekonomi, samt medverkan i kurs- och programutveckling. Vidare ingår i arbetsuppgifterna medverkan i forskning och forskarutbildning, inklusive handledning av forskarstuderande, samt utveckling av interdisciplinär och internationell samverkan med särskilt fokus på tillämpningar inom teknik och finans, för att stärka de befintliga inriktningarna på utbildningsprogram och forskning inom matematik/tillämpad matematik vid högskolan.

Behörighetskrav

Behörighetskrav för universitetslektor se Högskoleförordningen kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Ett krav för anställningen är dokumenterad god förmåga att undervisa såväl på svenska som på engelska i matematik/tillämpad matematik på högskolenivå.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Det är väsentligt för denna anställning att den sökande har förmåga att bedriva och utveckla grundutbildning i matematik för internationella studenter med varierande studiebakgrund och förutsättningar, och att handleda examensarbeten inom finansmatematik och/eller teknisk matematik. Ge därför i ansökan en utförlig beskrivning av pedagogisk meritering, till exempel i form av undervisningserfarenhet, kursansvar, nivå på kurser, handlednings­erfarenhet, läromedelsutveckling, pedagogiska utvecklingsprojekt, utvärdering av genomförd utbildning samt en beskrivning av den pedagogiska grundsyn som formar din undervisningsverksamhet.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

Det är meriterande för denna anställning att den sökande har förmåga att bidra till uppbyggnaden av forskningsmiljön i matematik/tillämpad matematik i interdisciplinär samverkan med ekonomi- och/eller teknikområdena inom högskolan. Dokumenterad förmåga att attrahera externa anslag är också meriterande.

Slutligen är också god administrativ förmåga meriterande.

Ansökan

För fullständig annons och för att göra din ansökan vänligen besök mdh.se/ledigajobb

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till

Mälardalens högskola

Personalsektionen
Ref.nr: 2019/1318
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner

Milica Rancic, Avdelningschef

021-10 17 53

milica.rancic@mdh.se


Kimmo Eriksson, Professor och ämnesföreträdare

021- 10 15 33

kimmo.eriksson@mdh.se


Anatoliy Malyarenko, Professor och ämnesföreträdare

021-107002

anatoliy.malyarenko@mdh.se


Sergei Silvestrov, Professor och vetenskaplig ledare

021-10 15 24

sergei.silvestrov@mdh.se