arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i matematikämnets didaktik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 april

 • Sök jobbet senast

  24 maj

Om jobbet

vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Sista ansökningsdag: 2021-05-24.

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik har omkring 130 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik inriktad mot undervisning och lärande i skolans samtliga stadier samt förskola och högre utbildning. Utöver grund- och ämneslärarutbildning ger institutionen en magister- och masterutbildning i matematikämnets didaktik och i naturvetenskapsämnenas didaktik samt fristående kurser för aktiva lärare.

Institutionen är också programansvarig för grundlärarutbildningen med inriktning mot årskurs 4-6, kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot matematik, naturvetenskap och teknik samt ämneslärare med inriktning mot matematik och naturvetenskap. Anställningen är placerad vid avdelningen för matematikämnets didaktik.

Ämne/ämnesbeskrivning
Matematikämnets didaktik

Arbetsuppgifter

Forskning, undervisning och handledning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande kompetens, som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder

Under anställningsprocessen kommer, vid bedömningen, särskild vikt läggas vid den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Vid i övrigt likvärdiga meriter är följande särskiljande:
 • lärarexamen där matematikämnets didaktik ingår
 • erfarenhet av undervisning i matematik i grundskolan eller gymnasieskolan,
 • erfarenhet av undervisning i matematikämnets didaktik på lärarutbildningen.

Högskolepedagogisk utbildning

Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Övriga upplysningar

Undervisning på grundnivå och inom lärarutbildning sker på svenska därför behöver den som anställs kunna uttrycka sig tillfredsställande på svenska i tal och skrift.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Tony Hansson, tfn 08-1207 6509, prefekt@mnd.su.se. Ämnesansvarig Paola Valero, tfn 08-1207 6871, paola.valero@mnd.su.se eller studierektor Susanne Ekström, tfn 08-1207 6599, susanne.ekstrom@mnd.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Mikael Stenberg, tfn 08-16 2086, mikael.stenberg@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat