arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i matematik (tidsbegränsad anställning)

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  1 augusti

Om jobbet

vid Matematiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-08-01.

Matematiska institutionen vid Stockholms universitet har 37 lektorer och professorer, indelade i tre avdelningar: Matematik och Matematisk statistik samt Beräkningsmatematik. På avdelningen för matematik bedrivs forskning i en mängd olika grenar av ren matematik, såsom algebra, analys, kombinatorik, geometri, logik och topologi.

Ämne/ämnesbeskrivning
Matematik.

Arbetsuppgifter

I första hand undervisning men även handledning och forskning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Undervisning på grundnivå sker på svenska och det är viktigt att den som anställs kan uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på svenska.

Bedömningsgrunder

Under anställningsprocessen kommer pedagogisk skicklighet att väga tyngst. Därnäst fästs vikt vid vetenskaplig skicklighet. Den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Vid i övrigt likvärdiga meriter är följande särskiljande:
 • erfarenhet av att undervisa i ett angränsande ämne som t.ex. fysik, nationalekonomi eller kemi.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad för en period av ett år. Föreslaget startdatum 2019-09-01.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av stf prefekt, Jonas Bergström, jonasb@math.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.