arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i maskininlärning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 december

 • Sök jobbet senast

  28 februari

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Luleå tekniska universitet är ett av Sveriges ledande universitet inom området maskininlärning, speciellt inom djupinlärning, med ELLIS-forskare (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems) i olika stadier, samt unika labb för fältrobotik, djupinlärning och människa-datorinteraktion. Vidare är Luleå tekniska universitet mycket starkt inom industriell samverkan.

Ämnet maskininlärning (ML) vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker nu excellenta forskare som bidrar till vår växande verksamhet. ML-gruppen bedriver grundläggande forskning inom alla aspekter av maskininlärning för samhällets välfärd med ett specifikt fokus på hållbar maskininlärning för innovativ industri och infrastruktur.

ML-gruppen ingår i Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). WASP är Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin, ett stort nationellt initiativ för strategiskt motiverad grundforskning, utbildning och fakultetsrekrytering. Programmet tar upp forskning om artificiell intelligens och autonoma system som agerar i samarbete med människor, anpassar sig till sin omgivning genom sensorer, information och kunskap och bildar intelligenta system-of-systems. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till nytta för svensk industri.

För att stärka vår grupp inom maskininlärning, rekryterar vi utmärkta forskare som arbetar inom ett eller flera av följande områden:

- Hållbar maskininlärning, t.ex. resurseffektiva metoder, specifik hårdvara (neuromorphic computing quantum computing)
- AI på topologiskt komplexa eller distribuerade system (distribuerad ML, graf NN)
- Systems of Systems AI
- Fysikinformerad maskininlärning

Ämnesbeskrivning

Maskininlärning fokuserar på metoder med vilka datorsystem använder data för att förbättra sin egen prestanda, förståelse och till att göra konkreta förutsägelser och har nära anknytning till tillämpningar

Arbetsuppgifter

Universitetslektorer ska normalt vara engagerade i universitets utbildning, pedagogiska utvecklingsarbete och forskning. För en universitetslektor ingår även att följa ämnets internationella utveckling samt att handleda doktorander. Universitetslektorer förutsätts bidra till universitetets utvecklingsarbete, bidra till att externa forskningsmedel tillförs ämnet och delta i/visa intresse för lednings- och administrativa uppdrag. För universitetslektorer ingår även att delta i forskningsprojekt och kommunicera dess resultat via akademiska publikationer, samt vara aktiv inom forskningssamhället inom det egna ämnet.

Vidare förväntas den universitetslektorn samarbeta med näringsliv och samhälle samt bidra till verksamheten inom WASP-programmet och dess nationella verksamhet. Universitetslektorn kommer ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig för att kunna ta andra lärartjänster med högre behörighetskrav (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Efter ansökan kan universitetslektorn ansöka om befordran till biträdande professor enligt 4 kap 12 c § högskoleförordningen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp, alternativt på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- vetenskaplig skicklighet

- pedagogisk skicklighet
- övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas i fallande ordning):

- mobilitet/internationell erfarenhet (t.ex. doktorsexamen utanför Sverige och/eller betydande tid efter doktorsexamen utanför Sverige)
- kompetens i utveckling och ledarskap av verksamhet och personal vid universitetet
- om relevant, förmågan att samarbeta med samhället i stort
- om relevant, förmåga att erhålla extern forsknings- och utvecklingsfinansiering
- om relevant, förmåga att kommunicera forsknings- och utvecklingsarbete

Information

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort i Luleå.

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: Professor tillika ämnesföreträdare Marcus Liwicki 0920–491006, marcus.liwicki@ltu.se, Avd. chef Björn Backe, 0920-492111, bjorn.backe@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga.

Sista ansökningsdag: 28 februari 2023
Referensnummer: 4712-2022

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat