arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i måltidskunskap och värdskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 maj

 • Sök jobbet senast

  7 juni

Om jobbet

Vi söker en universitetslektor i Måltidskunskap och värdskap för tillsvidareanställning vid Restaurang- och hotellhögskolan, Campus Grythyttan.

Ämnesområde

Måltidskunskap och värdskap

Bakgrund

Restaurang- och hotellhögskolan (RHS) tillhör Fakulteten för Ekonomi, Naturvetenskap och teknik och är beläget vid eget campus i Grythyttan. Med 175 studenter, ett 25 tal anställda samt gästlärare representerar verksamheten en tvärvetenskaplig miljö för utbildning och forskning relaterad till måltider och värdskap. Inom grundutbildning erbjuds fyra kandidatprogram. Fristående kurser finns på grund och avancerad nivå. På avancerad nivå är det möjligt att läsa kurser som leder till en ettårig master/magisterexamen.

Vid institution bedrivs tvärvetenskaplig forskning och forskarutbildning sedan 2001 inom Måltidskunskap med perspektiven Hospitality Management, Culinary Arts/Gastronomy integrerat med Sensory Science. Fyra forskargrupper är etablerade.

Vi söker en nu en lektor med inriktning tjänsteforskning för att förstärka och utveckla institutionens tvärvetenskapliga ansats i utbildning och forskning relaterad till Hospitality Management. Tjänstens fokus är hållbarhet med utgångspunkt i arbetsvillkor, arbetsmiljö, sysselsättningsmöjligheter och jämställdhetsfrågor, framförallt med inriktning mot restaurang- och hotellbranschen.

Arbetsuppgifter

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering, utvärdering och rapportering. 

I arbetsuppgifterna ingår specifikt undervisning och utveckling av kurser inom grundutbildningen med fokus mot hospitality och arbetsliv. Dessutom tillkommer undervisning, handledning och utveckling i metod- och uppsatskurser på både grund, avancerad nivå. I tjänsten ingår även undervisning och handledning inom forskarutbildning.

Som forskare förväntas du vara aktiv med att söka externa forskningsmedel inom ämnets forskargrupper Hållbart arbetsliv i restaurangbranschen och Learning and Teaching in Hospitality, Culinary Arts and Meal Science. Du förväntas att aktivt skapa kontakter med externa nationella och internationella forskningsnätverk i syfte att bidra till samarbete som leder till utveckling av ämnets forskning och forskarmiljö.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom måltidskunskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

För fullständig annons, se oru.se

Information

Anställningen är 100 % tillsvidare. Arbetsort är Grythyttan. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Ute Walter 019-30 2036, ute.walter@oru.se eller professor Inger M. Jonsson, 019-30 20 10, e-post: inger.m.jonsson@oru.se

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
 • Publikationslista
 • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 7 juni. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat