arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i ljud och musikproduktion, 50%

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 maj

 • Sök jobbet senast

  2 juni

Om jobbet

Är ljud och musikproduktion ditt specialistområde, vill du göra skillnad för våra studenter och vår forskningsmiljö? Vi söker nu en universitetslektor. 

Ämnet ljud- och musikproduktion är som akademiskt ämne ett relativt nytt kunskapsområde inom universitet och högskola. Det kännetecknas av en långt driven integrering av teori i produktion samt en närhet till mediebranschen. Kunskapsområdet är mångvetenskapligt och innefattar teorier och metoder från såväl tekniska, samhällsvetenskapliga som humanistiska discipliner samt från det konstnärliga kunskapsområdet.

Din arbetsdag som universitetslektor

I anställningen ingår undervisning och handledning i ljud- och musikproduktion på grund och avancerad nivå med inriktning mot vetenskapligt skrivande, teori och metod. I arbetsuppgifterna ingår också kursansvar och kursutveckling i ämnets olika utbildningsprogram på grund och avancerad nivå. I tjänsten ingår också att medverka i och ansvara för den akademiska utvecklingen i ämnet och forskningsmiljön generellt. Ljud- och musikproduktion ingår tillsammans med ämnet Bildproduktion i en större forskningsmiljö DAVA (Dalarnas Audiovisuella Akademi), som är en sammanhållen akademisk miljö på Institutionen för kultur och samhälle. DAVA är medlem av CILECT, det internationella nätverket för världens ledande filmskolor. Du förväntas att aktivt delta i hela DAVA och på det sättet bidra till utveckling av både forskning och undervisning. De båda ämnena ansvarar gemensamt för undervisning och handledning på magisterprogrammet Audiovisuella Studier. 

Är du personen vi söker?
Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen.

För denna anställning krävs att du

- avlagt doktorsexamen inom humaniora eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten skall särskild vikt läggas vid:
 • Förmåga att skapa förutsättningar för studenternas lärande samt förmåga att skapa engagemang och intresse för ämnet
 • Erfarenhet av undervisning på olika nivåer
 • Erfarenhet av handledning av uppsatser eller examensarbeten
 • Visad pedagogisk skicklighet genom varierade insatser i utbildning; såsom planering, genomförande (undervisning och examination) och utvärdering som bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet
 • Högskolepedagogisk utbildning, i synnerhet är behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning motsvarande SUHF:s rekommendationer av vikt
 • Övrig pedagogisk meritering såsom pedagogiska utvecklingsprojekt, läromedelsproduktion mm.
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt läggas vid:
 • Bredd och djup i forskningen
 • Forskningsproduktionens relevans i förhållande till anställningsprofilen
 • Självständighet och förnyelseförmåga som forskare
 • Forskningens omfattning visad genom nationellt och/eller internationellt publicerade arbeten.
 • Varit sökande och/eller medsökande i nationella och/eller internationella utlysningar av forskningsanslag

Det är meriterande om du har:

- dokumenterad erfarenhet av uppsatshandledning och examination
- uppvisad förmåga att sprida forskning, delta i nätverk, samverka och kommunicera med omgivande samhälle
- dokumenterad god förmåga att samarbeta

Du ska ha god kommunikationsförmåga på såväl svenska som engelska både i tal och skrift. En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga, initiativförmåga, hög grad av självständighet och ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen.

Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. 

Anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 50%, med tillträde snarast möjligt. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun och visst arbete förekommer även i Borlänge.

Bedömningsgrunder

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4. Pedagogiskt prov kommer troligen att tillämpas. För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas Anställningsordning.

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat