arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i lingvistik med inriktning mot barns språkutveckling

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 augusti

 • Sök jobbet senast

  31 oktober

Om jobbet

vid Institutionen för lingvistik. Sista ansökningsdag: 2022-10-31.

Ämne/ämnesbeskrivning
Lingvistik, med inriktning mot barns språkutveckling

Barns språkutveckling är en forsknings- och undervisningsprofil som skär genom alla institutionens traditionella områden: allmän språkvetenskap, fonetik, datorlingvistik, teckenspråk och dövas och hörselskadades flerspråkighet. Profilen omfattar både forskning och undervisning (besök gärna institutionens hemsida www.ling.su.se). Inom forskningsprofilen barns språkutveckling strävar man efter att beskriva hur barn i interaktion med omvärlden tillägnar sig språk. Forskningen inom barns språkutveckling vid institutionen har huvudsakligen fokuserat på multimodal föräldra-barn kommunikation (hörande och döva), egenskaper hos barnriktat tal och sambandet mellan perception och produktion. Undervisningen inom barns språkutveckling bedrivs på alla nivåer (grund-, avancerad och forskarnivå) och inkluderar inslag inom ramen för institutionens insatser inom logopedprogrammet.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar forskning, undervisning och handledning på olika nivåer i lingvistik, framför allt inom barns språkutveckling inklusive inslag inom ramen för institutionens insatser inom logopedprogrammet, men även annan undervisning och handledning inom institutionens befintliga kursutbud. Undervisning sker på både svenska och engelska och inkluderar examination, handledning och granskning av uppsatser, kursutveckling samt administrativa uppgifter. I arbetsuppgifterna ingår också ett tidsbegränsat uppdrag som studierektor i en omfattning av minst 30% och under minst 3 år med möjlighet till förlängning. Innehavaren förväntas också inom ramen för anställningen bedriva forskning, initiera och leda forskningsprojekt, bidra till extern finansiering av forskning vid institutionen samt till vidareutveckling av profilen barns språkutveckling.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor i lingvistik med inriktning mot barns språkutveckling är den som visat pedagogisk skicklighet samt har avlagt doktorsexamen inom någon av de språkvetenskapliga inriktningarna allmän språkvetenskap, fonetik, datorlingvistik eller svenskt teckenspråk, eller bedöms ha motsvarande vetenskaplig kompetens. Därutöver krävs god administrativ förmåga och visad förmåga till samarbete med det omgivande samhället.

Innehavaren ska ha sådana färdigheter i svenska (eller norska eller danska) som krävs för samarbete inom institution, fakultet, universitet och samhället i stort i enlighet med beskrivningen ovan av huvudsakliga arbetsuppgifter.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen fästs särskild och lika vikt vid pedagogisk, vetenskaplig och administrativ skicklighet.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid dokumenterad erfarenhet av undervisning, kursutveckling, läromedelsutveckling och pedagogiskt kvalitetsarbete inom ett brett utbud av kurser på grund- och avancerad nivå inklusive kurser på logopedprogrammet, samt av framgångsrik handledning inom områden av relevans för anställningen.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid erfarenhet av forskning kring frågeställningar rörande teoretiska utgångspunkter inom barns språkutveckling, och dokumenterad erfarenhet av arbete med experimentell metod och dess tillämpning inom området språkvetenskap. Den vetenskapliga skickligheten skall visas med internationella publikationer, framträdande vid internationella konferenser och internationellt forskningssamarbete inom områden av relevans för anställningen.

Vid bedömning av den administrativa skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid erfarenhet av administrativa uppgifter; ledningsuppdrag; samt förmåga och beredskap att åta sig administrativa uppdrag inom institutionen.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Sökande som anser sig ha motsvarande kunskaper utan att ha genomgått formell utbildning ska i sin ansökan redogöra för hur kunskaperna har förvärvats och varför de motsvarar den kompetens som formell utbildning ger. Meriterande är även genomgången forskarhandledarutbildning.

Övriga upplysningar

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Mattias Heldner, tfn 08-16 19 88, mattias.heldner@ling.su.se eller av ämnesansvarig docent Tove Nilsson Gerholm, tfn 08-16 23 39, tove@ling.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat