arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i ledarskap och organisation (vikariat)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 maj

 • Sök jobbet senast

  4 juni

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för kultur och samhälle

Vid Fakulteten för kultur och samhälle forskar och undervisar vi om många av vår tid stora frågor – exempelvis de som handlar om global politik, nya medier och hållbar stadsutveckling – från humanistiska, samhällsvetenskapliga och designvetenskapliga utgångspunkter. Vi är en kreativ, föränderlig och gränsöverskridande akademisk miljö som präglas en hög grad av internationalisering och samverkan med andra, såväl inom som utanför akademin. Vår verksamhet är placerad mitt i Malmö, men våra perspektiv omfattar hela världen. Vi är organiserade i tre institutioner: Urbana studier, Globala politiska studier och Institutionen för konst, kultur och kommunikation. Läs mer om fakulteten här.

Institutionen för urbana studier

Urbana studier är en flervetenskaplig institution med ca 95 medarbetare och 2000 studenter. Vi bedriver forskning inom fälten urbana studier, transportstudier, fastighetsvetenskap, hållbarhetsstudier och organisationsstudier. Läs mer om institutionen här.

Innehåll och arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning inom fältet ledarskap och organisation. Undervisningen sker till i huvudsak på kandidatprogrammen Fastighetsförmedling och Fastighetsföretagande, inom fristående kurser i Ledarskap och organisation samt inom mastersprogrammen Leadership and Organisation: Societal Challenges and Organisational Changes (SASCO) och Leadership for sustainability (SALSU). Undervisningen kommer att ske både på svenska och engelska.

Behörighet

Inom annat än konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (Högskoleförordningen 4 kap 4 §)

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning.

För denna anställning krävs specifikt:

 • Doktorsexamen med inriktning mot organisation och ledarskap, inom till exempel sociologi, arbetsvetenskap eller företagsekonomi
 • Dokumenterad erfarenhet av forskning och undervisning med ett intersektionellt perspektiv
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning på svenska och engelska
 • Dokumenterad utmärkt förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på svenska och engelska
 • Dokumenterat god samarbetsförmåga
 Särskilt meriterande för denna anställning:
 • Erfarenhet av undervisning på högskolenivå
 • Dokumenterad arbetslivserfarenhet inom relevant område

Upplysningar

Kerstin Sandell, prefekt Urbana studier, kerstin.sandell@mau.se
Cecilia Lindblom, enhetschef Ledarskap, organisation och företagsekonomi, cecilia.lindblom@mau.se
Rebecca Nordh, HR-specialist, rebecca.nordh@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök" senast 2020-06-04.

Ansökan skall innehålla:

 • Undertecknad meritförteckning
 • Vidimerade betygskopior
 • Pedagogisk avsiktsförklaring
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 • Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 • Referenser

Övrigt

Anställningen är ett vikariat på 7 månader (minst 70%).
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Tillträde senast den 1 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Se annonsen i sin helhet på vår hemsida

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat