arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i latinamerikastudier (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 november

 • Sök jobbet senast

  15 december

Om jobbet

vid Romanska och klassiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-12-15.

Latinamerikainstitutet grundades år 1951 vid Handelshögskolan i Stockholm. År 1969 ombildades det till ett självständigt statligt institut för latinamerikastudier och år 1977 blev det en del av Stockholms universitet, där det från år 2000 är knutet till Humanistiska fakulteten, Humanvetenskapliga området. Numera ingår det i Romanska och klassiska institutionen, där institutet har utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Latinamerikainstitutet har som ändamål att med inriktning mot Latinamerika bedriva: 1) samhälls- och kulturvetenskaplig forskning, 2) samhälls- och kulturvetenskapligt inriktad utbildning, 3) dokumentationsverksamhet, samt 4) seminarier, föreläsningar och symposier. Institutet upprätthåller även kontakter med institutioner inom och utom Stockholms universitet som verkar inom samma vetenskapsområde.

Arbetsuppgifter

I denna tidsbegränsade anställning ingår uppsatshandledning och examination samt undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Undervisningen omfattar följande delkurser: Latin America and the World (7,5 hp), Sustainable development in an unequal region (7,5 hp), Thematic and geographical specialization (7,5 hp), Democratization (7,5 hp), Method (2 x 7,5 hp) samt Thesis Seminars. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar och leda seminarier samt ha kursansvar och delta i ämneskonferenser och andra möten. Undervisningen sker på engelska. Andra uppgifter och kurser kan tillkomma.

Ingen forskning ingår i anställningen.

Behörighetskrav

Behörig till anställningen är den som har visat pedagogisk skicklighet samt innehar en doktorsexamen i ett samhällsvetenskapligt ämne med inriktning på Latinamerika eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den pedagogiska kompetensen ska vara dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Dokumenterad mycket god färdighet i talad och skriven engelska krävs. 

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbets­uppgifter­na väl.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Störst vikt fästs vid pedagogisk skicklighet, visad genom undervisning och utvecklingsarbete inom de aktuella kursernas ämnesområden och inriktningar. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande samt utvärdering av undervisning och examination.

Universitetet kommer vid denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor har de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Den sökande ska på begäran kunna lämna referenser från tidigare undervisningsuppdrag.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor

Anställningen är på 90 % och tidsbegränsad från och med 1 januari 2020 till och med 30 juni 2020.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats fri från diskriminering och som ger lika möjligheter till alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten vid Romanska och klassiska institutionen, Laura Álvarez, tfn 08-16 14 61, laura.alvarez@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska skrivas på engelska.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.