arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i latin (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 november

 • Sök jobbet senast

  10 december

Om jobbet

vid Romanska och klassiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-12-10.

Akademisk utbildning i klassiska språk har alltid erbjudits vid Stockholms universitet. Idag ges kurser i grekiska och latin på både grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildningen leder sedan fram till doktorsexamen. Därutöver bedrivs vetenskaplig forskning inom ämnena, både språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig sådan och forskning inom filologi och texteditering. Undervisningen täcker texter skrivna från 700 f.Kr. till förmodern tid. Vid institutionen studerar ett femtiotal studenter klassiska språk. Undervisningen bedrivs i huvudsak av två lektorer och en professor. Vid institutionen finns en aktiv forskningsmiljö med seminarier inriktade mot, bland annat, medeltidsstudier, filosofi, språkvetenskap och litteraturvetenskap.

Arbetsuppgifter

I denna tidsbegränsade anställning ingår undervisning på kursen ”Medeltidslatin för nybörjare” (7,5hp), delkursen ”Antik prosa och poesi” (10hp) inom kursen Latin I,2, delkursen ”Efterantik litteratur” (7,5hp) inom Latin III samt kursen ”Efterantika texter” (7,5hp) på den avancerade nivån.

Till undervisning räknas att hålla föreläsningar och leda seminarier samt att ha kursansvar och delta i lärarmöten och ämneskonferenser.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet (huvudsakligen på universitetsnivå) inom ämnet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnet latin eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom närliggande område. Den sökande ska kunna dokumentera god färdighet i talad och skriven svenska.

Den pedagogiska kompetensen ska vara väl dokumenterad så att dess kvalitet går att bedöma. Det är meriterande att ha erfarenhet av undervisning av ovannämnda eller motsvarande kurser samt erfarenhet av lärarutbildning. Den sökande ska ha förmåga att samarbeta och sådan lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Störst vikt fästs vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination.

Universitetet kommer vid denna rekrytering främst att beakta de sökande som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor har de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Sökande ska på begäran kunna lämna referenser.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.

Anställningsvillkor

Anställningen är på deltid omfattande 30 % och tidsbegränsad från och med den 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2021. Denna utlysning är till för att täcka ett tillfälligt behov inom undervisningen. Ingen forskningstid ingår i anställningen. Undervisningen kan komma att bedrivas både on-line och på campus.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats fri från diskriminering och som ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektorn, Hans-Roland Johnsson, hans-roland.johnsson@su.se, och om anställningsförfarandet av handläggaren, Maria Tullgren Pearman, maria.tullgren-pearman@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Dagtid, visstid Deltid