arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i latin (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 11 dagar - 3 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 mars

 • Sök jobbet senast

  15 april

Om jobbet

vid Romanska och klassiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-04-15.

Akademisk utbildning i klassiska språk har länge erbjudits vid Stockholms universitet. Idag ges kurser i grekiska och latin på både grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildningen leder sedan fram till doktorsexamen. Därutöver bedrivs vetenskaplig forskning inom ämnena, både språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig sådan, samt forskning inom filologi och texteditering. Undervisningen täcker texter skrivna från 700 f.Kr. till förmodern tid. Vid institutionen studerar ett femtiotal studenter klassiska språk. Undervisningen bedrivs i huvudsak av två lektorer och en professor. Vid institutionen finns en aktiv forskningsmiljö med seminarier inriktade mot, bland annat, medeltidsstudier, filosofi, språkvetenskap och litteraturvetenskap.

Arbetsuppgifter

Denna tidsbegränsade anställning avser sommarkursen ”Romerska kejsare: liv och litteratur”, om 7,5 högskolepoäng, vilken behandlar hur de romerska kejsarnas liv och gärningar har framställts i litteraturen. De latinska texterna, som läses i svensk eller engelsk översättning, står i centrum: fakta och legender, författarnas avsikter och texternas trovärdighet belyses. Kejsarnas olika insatser som politiker, statsbyggare, författare och tänkare berörs. Receptionshistoriska aspekter diskuteras löpande under kursens gång. Kursen vänder sig till alla som intresserar sig för historia, litteratur och den romerska antika världen. Inga förkunskaper i latin krävs.

Till undervisning räknas att hålla föreläsningar och leda seminarier samt att ha kursansvar och i förekommande fall delta i lärarmöten och ämneskonferenser.

Kursen kommer att ges online genom e-mötestjänsten Zoom.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet (huvudsakligen på universitetsnivå), dels har avlagt minst masterexamen inom ämnet latin eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom närliggande område. Dokumenterad mycket god färdighet i talad och skriven svenska krävs. Kunskaper i latin är meriterande. Den pedagogiska kompetensen ska vara väl dokumenterad, så att dess kvalitet går att bedöma. Det är meriterande att ha erfarenhet av undervisning av ovannämnda eller motsvarande kurser. Den sökande ska ha förmåga att samarbeta och sådan lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Erfarenhet av distansundervisning online är en merit.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Störst vikt fästs vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Universitetet kommer vid denna rekrytering främst att beakta de sökande som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor har de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Sökande ska på begäran kunna lämna referenser.

Anställningsvillkor

Anställningen är på 30 % och tidsbegränsad från och med den 1 juni 2021 till och med den 31 augusti 2021. Denna utlysning är till för att täcka ett tillfälligt behov inom undervisningen. Ingen forskningstid ingår i anställningen. 

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats fri från diskriminering och som ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Hans-Roland Johnsson, hans-roland.johnsson@su.se, och om anställningsförfarandet av handläggare Maria Tullgren Pearman, maria.tullgren-pearman@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Dagtid, visstid Deltid 30 %