arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i landskapsarkitektur

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 juni

 • Sök jobbet senast

  25 augusti

Om jobbet

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning är en del av fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Institutionen som har ca 80 medarbetare bedriver arbete inom undervisning, forskning och utveckling. Institutionen är också en del av SLU Landskap, en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU.

Ämnesbeskrivning

Vi söker dig som tycker det är inspirerande och utvecklande att arbeta i dialog mellan samhälle, företag/näringsliv och universitet, och har en bred kompetens om
utemiljön i hållbar stads- och samhällsutveckling, speciellt i relation till ett eller flera av ämnesområdena Landskapsplanering; Stadslandskapets skötsel och förvaltning; Design av urbana landskap eller Vegetationsbyggnad.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska bedriva forskning inom ett eller flera av ovanstående ämnen med inriktning mot utemiljön i hållbar stads- och samhällsutveckling. Rekryteringen syftar också till att utveckla institutionens samverkan med externa aktörer inom området.

I arbetsuppgifterna ingår att:

 • tillsammans med institutionens lärare och forskargrupper utveckla forskningsfrågeställningar och integrera externa perspektiv i institutionens utbildningar, tillsammans med icke-akademiska intressenter inom området
 • bidra till samarbetet inom SLU Landskap
 • bygga nätverk med näringsliv, myndigheter, vetenskapssamhället och andra intressenter i Sverige och internationellt
 • söka externa forskningsmedel
 • kommunicera forskningsresultat inom ämnesområdet
 • bedriva undervisning på grund- och forskarutbildningsnivå

Behörighet

Den sökande ska:
 • ha avlagt doktorsexamen
 • vara vetenskaplig skicklig inom ämnet för anställningen
 • ha visat skicklighet i samverkan
 • vara pedagogiskt skicklig och ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande ca 10 veckors heltidsstudier (eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper)
 • visa god förmåga att skriftligen och muntligen kommunicera på svenska och engelska

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:
 • både genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
 • förmåga att självständigt initiera och bedriva innovativ forskning
 • erfarenhet av att söka och erhålla externa forskningsmedel

Vid bedömning av samverkansskickligheten beaktas:

 • dokumenterad erfarenhet av planering och genomförande av forsknings- och utbildningssamverkan med icke-akademiska externa aktörer
 • dokumenterad förmåga att leda samverkansprocesser
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:
 • erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning
 • erfarenhet av handledning och examination på doktorandnivå
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
Prövningen av samverkansskickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten. Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid samverkansskicklighet och vetenskaplig skicklighet. Vikt kommer också att fästas vid pedagogisk skicklighet och god förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på svenska och engelska.

Administrativ skicklighet av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter är meriterande, samt skicklighet att utveckla och leda verksamhet vid högskolan.

Sista ansökningsdatum:

2020-08-25

Placering/ort:
Alnarp

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Handledning och inspiration för att beskriva och belägga dina samverkansmeriter hittad du här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat