arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i landskapsarkitektur

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 mars

 • Sök jobbet senast

  6 maj

Om jobbet

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning är en del av fakulteten för
landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Forskningen och undervisningen inom
institutionen bedrivs inom fyra tematiska ämnesområden: Design av urbana landskap, Landskapsplanering,
Stadslandskapets skötsel och förvaltning samt Vegetationsbyggnad. Forskningen och undervisningen på
institutionen är multidisciplinär och inkluderar humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, design och
ingenjörsvetenskap. Institutionen består av ungefär 85 medarbetare aktiva inom undervisning och/eller
forskning och utveckling.

Läs mer här: https://www.slu.se/institutioner/landskapsarkitektur-planering-forvaltning/

Ämnesbeskrivning

Anställningens ämnesinriktning är landskapsplanering med särskild inriktning mot hållbar stads- och bostadsplanering samt kommunal planering.

Arbetsuppgifter

Universitetslektorn ska inom ämnesområdet:
 • bidra till att utveckla och stärka forskningsfältet och undervisningen inom ämnet från grundnivå till forskarutbildning
 • bedriva undervisning, inklusive handledning och examination, på grundnivå och avancerad nivå
 • bedriva forskning, publicera vetenskapliga artiklar, söka forskningsanslag och handleda doktorander
 • medverka i och utveckla utbildnings- och forskningssamarbeten inom institutionen och SLU samt med liknande ämnesinriktningar på andra lärosäten nationellt och i internationella nätverk
 • utveckla och stärka samarbete och samverkan med omgivande samhälle

Behörighet

Den sökande ska:
 • ha avlagt doktorsexamen i ämnet landskapsarkitektur, landskapsplanering, fysisk planering eller närliggande disciplin med relevans för ämnet
 • ha visat pedagogisk skicklighet inom undervisning på grundnivå och avancerad nivå, inklusive handledning
 • ha genomgått högskolepedagogisk utbildning på minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnesområdet och ha visat förmåga att erhålla externa forskningsanslag
 • ha publicerat i skrifter relevanta för ämnesområdet för anställningen
 • ha goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk samt engelska

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:
 • planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom ämnet
 • handledning av studenter samt examination
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i undervisningen
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:
 • den sökandes förutsättningar att utveckla det aktuella forskningsområdet, till exempel förmågan att erhålla forskningsanslag och publicera i vetenskapliga tidskrifter eller böcker
I övrigt beaktas ett starkt samarbetsnätverk av värde för institutionens undervisning och forskning samt god kommunikations- och samarbetsförmåga. Erfarenhet av forskning om planering av livsmiljöer för utsatta grupper är meriterande, liksom erfarenhet av olika forskarmiljöer av relevans för ämnet. 

Sista ansökningsdatum:

2021-05-06

Placering/ort:
Alnarp

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

Hittar du här.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat