arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i landskapsarkitektur - urban blågrön infrastruktur

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 november

 • Sök jobbet senast

  25 januari

Om jobbet

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Läs mer här: https://www.slu.se/institutioner/landskapsarkitektur-planering-forvaltning/

Ämnesbeskrivning


Ämnet är landskapsarkitektur med inriktning mot urbana blågrön infrastruktur och anpassning till
klimatförändringar, särskilt inom ekosystemekologi och urban hydrologi.
Syftet med denna anställning är att utveckla kunskap inom ämnet och gynna naturbaserade lösningar
för stadens klimatanpassning.

Arbetsuppgifter


Universitetslektorn förväntas att:
 • bidra till utveckling och förstärkning av forskning och utbildning (från kandidat till doktorandnivå)
• delta aktivt i undervisning, både praktisk och teoretisk, inklusive handledning och examinationer på
både grundnivå och mastersnivå
 • delta aktivt i forskning och handledning av doktorander, producera vetenskapliga publikationer ochansöka om forskningsbidrag
• delta i och utveckla lärarsamarbeten inom ämnesområdet, med institutionen och SLU samt med
liknande ämnesområden vid andra högskolor i Sverige och internationellt
 • utveckla och stärka samarbete och samarbete med omgivande samhälle
Behörighet
Den sökande ska ha:
 • en doktorsexamen i miljövetenskap, landskapsarkitektur eller motsvarande disciplin
• visat pedagogisk skicklighet i undervisning på grund-, magister- och forskarutbildningsnivå
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper som bör motsvara minst 10 veckors heltidsstudier
• vetenskaplig skicklighet inom forskningsområdet
 • visat erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning
• dokumenterad förmåga att söka och få extern forskningsfinansiering
 • visat god förmåga att kommunicera på svenska och på engelska

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:
 • planera, genomföra och utvärdera undervisning inom ämnet
• handledning och undersökning av studenter
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt synsätt i undervisningenErfarenhet av modern undervisningsmetodik, såsom digitala undervisningsmetoder och e-inlärning,kommer att beaktas.
Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas:
 • sökandens förmåga att utveckla forskningen inom ämnet, till exempel förmågan att erhållaforskningsbidrag och publicera i vetenskapliga tidskrifter och böcker
• erfarenhet från tvär- och transdisciplinär forskning av betydelse för landskapsarkitektur och
planering

Dessutom kommer hänsyn tas till starkt nätverk för samarbete till nytta för institutionens
undervisning och forskning, kommunikativa färdigheter och samarbetsförmåga.

Sista ansökningsdatum:

2021-01-25

Placering/ort:
Alnarp

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat