arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Landskapsarkitektur - hållbar stadsutveckling

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 februari

 • Sök jobbet senast

  20 maj

Om jobbet

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Institutionen för stad och land
Vid institutionen för stad och land bedrivs utbildning och forskning vid avdelningarna: agrarhistoria. landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Läs mer här: https://www.slu.se/sol. Avdelningen för landskapsarkitektur undervisar och forskar inom landskapsarkitekturens hela fält, d v s planering, förvaltning och gestaltning.

Ämnesbeskrivning

Anställningens ämnesinriktning är landskapsarkitektur med inriktning mot hållbar stadsutveckling. Anställningen placeras i den tvärvetenskapliga ämnesgruppen fysisk planering. Planeringens roll och möjligheter att bidra till en hållbar stadsutveckling är i fokus för anställningen.

Arbetsuppgifter

Universitetslektorn förväntas att inom ämnesområdet:
 • bidra till att utveckla och stärka forskningsfältet och undervisningen från grundnivå till forskarutbildning, publicera vetenskapliga artiklar, söka forskningsanslag samt aktivt delta i institutionens administrativa styrning.

Behörighet

Den sökande ska ha:
 • avlagt doktorsexamen i ämnet landskapsarkitektur, landskapsplanering, fysisk planering, urbana studier, kulturgeografi eller motsvarande ämnen av relevans för inriktningen
 • uppvisat ett teoretiskt djup i sin forskning av relevans för ämnet
 • visat pedagogisk skicklighet inom undervisning på grundnivå och avancerad nivå inklusive handledning av studenter på högskolenivå
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckors heltidsstudier, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
 • en omfattande erfarenhet av planeringsinriktad forskning med fokus på frågor om hållbar stadsutveckling eller hållbara stadslandskap
 • publicerat i skrifter relevanta för ämnesområdet för anställningen
 • goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas:
 • den sökandes förutsättningar att utveckla det aktuella forskningsområdet tillsammans med nuvarande planeringsinriktade forskare vid avdelningen
 • erfarenheter av planeringsinriktad forskning med antingen ett teoretiskt fokus på möjligheterna för en omställning till en hållbar stad, eller ett fokus på landskapets betydelse för en (främst socialt och ekologiskt) hållbar stad
 • förmågan att erhålla externa forskningsanslag och publicera i ledande internationella fackgranskade tidskrifter eller böcker inom ämnesområdet
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:
 • erfarenhet av kursutveckling, planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning i för anställningen relevanta kurser
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
 

I övrigt beaktas

 • ett starkt samarbetsnätverk av värde för avdelningens forskning och undervisning
 • kunskap om svensk eller annan skandinavisk stads- och landskapsplanering
 • god samarbetsförmåga inom forskning och undervisning

Sista ansökningsdatum:

2020-05-20

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat