arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i landskapsarkitektur - hållbar landskapsförvaltning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 juni

 • Sök jobbet senast

  30 augusti

Om jobbet

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Institutionen för stad och land
Vid institutionen för stad och land bedrivs utbildning och forskning vid avdelningarna: agrarhistoria. landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Läs mer här: https://www.slu.se/sol

Avdelningen för landskapsarkitektur undervisar och forskar inom landskapsarkitekturens hela fält, dvs. planering, förvaltning och gestaltning. Ämnesområdet landskapsförvaltning är relativt nytt på institutionen och arbetar progressivt med att bli ledande inom forskning, undervisning och praktik rörande hållbar landskapsförvaltning. 

Ämnesbeskrivning


Anställningens ämnesinriktning är landskapsarkitektur med inriktning på hållbar landskapsförvaltning, särskilt urban utemiljöförvaltning som baseras på kunskap om vegetationsgestaltning och landskapets kontinuitet, vilket bidrar till människors rekreation och välbefinnande, ökad biologisk mångfald, klimatanpassning, andra ekosystemtjänster samt naturbaserade lösningar.

Arbetsuppgifter

Universitetslektorn skall inom ämnesområdet:
 • Utveckla, bedriva och stärka undervisning och forskning inom ämnesinriktningen för anställningen
 • medverka i tvärvetenskapliga utvecklingsprojekt inom avdelningen, institutionen och SLU med möjlighet att fördjupa samarbetet med liknande ämnesinriktningar inom SLU och vid andra universitet nationellt och internationellt
 • bidra till fakultetens strategiska utveckling
 • publicera artiklar, söka forskningsanslag och handleda studenter och doktorander
 Anställningen som universitetslektor inkluderar utbildning och forskning i samverkan. I anställningen ingår en viss utbildningsadministration. Du blir en del i en sammansvetsad ämnesgrupp som växer, är lösningsorienterad, har stor erfarenhet från undervisning och praktik och arbetar med respekt och nyfikenhet som främsta signum.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning mot hållbar landskapsförvaltning är den som:
 • avlagt doktorsexamen i ämnet landskapsarkitektur eller motsvarande miljögestaltande disciplin
 • visat pedagogisk skicklighet inom undervisning på grundnivå och avancerad nivå inklusive handledning av studenter
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper som bör motsvara minst 10 veckors heltidsstudier
 • är vetenskapligt skicklig inom ämnesinriktningen för anställningen och visat förmåga att erhålla externa forskningsanslag eller projektmedel
 • har publicerat i skrifter relevanta för anställningen
 • har goda kunskaper i engelska och inom 4 år från anställningen tillräckligt goda kunskaper i svenska för att kunna undervisa.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver ska gälla graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse för anställningen. Särskild vikt kommer att fästas vid pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:
 • erfarenhet av planering, genomförande och/eller utvärdering av undervisning inom ämnesinriktningen för anställningen
 • erfarenhet av handledning av studenter/kursdeltagare samt examination
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i pedagogiska aktiviteter
Erfarenhet av modern undervisningsmetodik, såsom digitala undervisningsmetoder och e-baserat lärande är meriterande. 

 Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:
 • Den sökandes förutsättningar att utveckla det aktuella forskningsområdet, exempelvis förmågan att erhålla forskningsanslag och projektmedel, samt publicera i vetenskapliga tidskrifter, böcker eller facktidningar
 Vid bedömning av övrig skicklighet beaktas:
 • Ett brett samarbetsnätverk av värde för institutionens undervisning och forskning
 • God kommunikations- och samarbetsförmåga

Sista ansökningsdatum:

2022-08-30

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat