arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Kvalitetsutveckling

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 november

 • Sök jobbet senast

  25 november

Om jobbet

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Universitetslektor i Kvalitetsutveckling med inriktning mot expansiv kvalitets- och verksamhetsutveckling
med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Tillsättningsprogram
Undervisningen sker i huvudsak på civilingenjörsprogrammen Industriell ekonomi (I), Maskinteknik (M) och Energi, Miljö och Management (EMM), samt på det internationella master-programmet i Industrial Engineering and Management. Arbetsuppgifterna består av undervisning och handledning av svenska och internationella studenter/teknologer inom området kvalitetsutveckling på våra kurser i dessa eller andra program samt forskning inom området kvalitets- och verksamhetsutveckling. Undervisningen sker på svenska och engelska. I en lärares arbetsuppgifter ingår att ha hand om utbildning, forskning samt administrativt arbete och ledarskap. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet.

Ett krav för aktuell anställning är vetenskaplig skicklighet inom ett relevant område för anställningens inriktning. Särskilt meriterande är dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom kompetensdriven modern kvalitets- och verksamhetsutveckling med koppling till dagens samhälleliga och marknadsmässiga förändringar och till förändringar i kundernas sociala beteenden. Metodmässig skicklighet inom kvalitativ intervjuteknik är meriterande för anställningen, liksom erfarenhet från tvärvetenskaplig forskning mellan kvalitetsteknik och organisationsutveckling.

Den forskning som bedrivs inom ramen för HELIX Competence Centre utvecklar kunskap om hur goda arbetsvillkor i termer av lärande, hälsa och jämställdhet kan kombineras med effektivitet och innovationsförmåga i olika typer av organisationer. Därför är dokumenterad skicklighet i ledarskap, ledar- och ledningsutveckling meriterande.

Innehavaren av anställningen ska uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet avseende kursdesign, examination och utvärdering på kurser i anställningens inriktning. Särskilt meriterande för anställningen är dokumenterad pedagogisk skicklighet av undervisning på avancerad nivå och utveckling av kurser inom området kvalitets- och verksamhetsutveckling. Meriterande för anställningen är dokumenterad pedagogisk skicklighet av undervisning på civilingenjörsutbildningar och internationella master-program.

Den sökande ska uppvisa administrativ skicklighet, skicklighet från samverkan med andra forskare och lärare samt dokumenterad skicklighet att verka för att forskningsresultat kommer till nytta i utbildningen och i omgivande samhället. Den sökande skall vara beredd att arbeta i en kreativ och föränderlig miljö och engagera sig i avdelningens utveckling. I detta ingår även att bidra till att stärka det ämnesövergripande samarbetet inom institutionen och med andra institutioner.

Behörighet
För behörighet se annonsens webbplats: 
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=12004&rmlang=SE">https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=12004&rmlang=SE

Bedömningsgrunder
För bedömningsgrunder se annonsens webbplats: 

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=12004&rmlang=SE">https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=12004&rmlang=SE

Tillsättningsförfarande

Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från tekniska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Tillträde
Enligt överenskommelse

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 25 november 2019. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.