arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i kulturvård

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 januari

 • Sök jobbet senast

  26 februari

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning inom ämnesinriktningarna konstvetenskap, textilvetenskap och kulturvård på två orter, Campus Gotland i Visby och Engelska parken i Uppsala.

För mer information, se institutionens hemsida: http://www.konstvet.uu.se/

Vid Campus Gotland bedrivs forskning och undervisning inom kulturvård. Kulturvård är ett tvärvetenskapligt ämne där antikvarier arbetar tillsammans med konservatorer, ingenjörer, historiker, samhällsplanerare, jurister och konstvetare för att nå målen om att skapa bättre förutsättningar för att definiera, välja ut, beskriva, bevara, använda och utveckla kulturarv. Vid institutionen finns ett forskningsforum, Sustainalbe Heritage Research Forum, SuHRF, med stöd från Uppsala Universitet. För vidare information hänvisas till hemsidan: https://www.konstvet.uu.se/kulturvard/forskning-kulturvard/

Nuvarande utbildningar kännetecknas av att teori kombineras med praktisk tillämpning och av en nära koppling till institutionens forskning. Varje år väljer omkring 100 studenter att studera på några av våra kurser eller inom ramen för något av våra tre program – Föremålsantikvarieprogrammet och Byggnadsantikvarieprogrammet på kandidatnivå – och det internationella masterprogrammet med inriktning mot hållbarhet och kulturarv. Programmen och de flesta kurser har Visby som studieort. Därutöver ges ett mindre antal fristående kurser med kurstillfällen både på campus och på distans. Vissa av dessa är riktade mot yrkesverksamma inom sektorn.

Nuvarande forskning inom kulturvård är inriktat på hur kulturarv kan bevaras och användas på långsiktigt hållbara sätt. Forskningen kretsar dels kring energieffektivisering, inomhusklimat och riskbedömning i äldre byggnader, dels kring kulturarvets betydelse i fred och konflikter och kulturarv som samhällsresurs och drivkraft för utveckling samt traditionella material. Vid kulturvården finns ett forskningsforum, Sustainable Heritage Research Forum (SuHRF). Institutionen deltar i uppbyggnaden av en forskarskola vid Campus Gotland.

Arbetsuppgifter: Tjänsten är inriktad mot samlingsförvaltning. I samlingsförvaltning ingår bevarande, dokumentation, användning (såsom tillgängliggörande och digitalisering) och utveckling (digitalisering, förvärv, gallring m.m.) av samlingar. Arbetsuppgifterna innebär också att arbeta med övriga utbildningar inom ämnet kulturvård och ämnesöverskridande kurser inom institutionen.

I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas bland annat kurssamordning, kursadministration, handledning, kursutveckling och utvärdering. Till arbetsuppgifterna hör att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Alla lärare vid institutionen förväntas aktivt medverka i det gemensamma kollegiala arbetet. Till detta räknas att du är beredd att åta dig olika uppdrag såsom programansvar, studierektor, prefekt m.m. Din dagliga arbetsplats är vid Campus Gotland.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i kulturvård eller ett närliggande huvudområde eller har motsvarande kompetens. Vidare krävs dokumenterad pedagogisk skicklighet inom relevant område. Det krävs också att den sökande har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här god samarbetsförmåga, eget ansvarstagande samt förmåga att leda arbetslag och kurser. För behörighet krävs mycket god förmåga att kommunicera och kunna undervisa muntligt och skriftligt på svenska och engelska.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Styrkt redovisning av vetenskapliga meriter inklusive en skiss av planerad forskning
- Publikationsförteckning
- Styrkt redovisning av pedagogisk meritportfölj inklusive en pedagogisk egenreflektion
- Redovisning av övriga meriter, samverkan med det omgivande samhället
- Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas, max 5 st
- Fullständiga kontaktuppgifter till två referenser

För mer information om utformning av ansökan, se historisk-filosofiska fakultetens https://regler.uu.se/dokument/?contentId=688930

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tills vidare.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av tf prefekt Leif Kirsebom, e-post leif.kirsebom@icm.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 26 februari 2021, UFV-PA 2020/3254.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2021-09-01 eller efter överenskommelse. Tillsvidareanställning