arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i kulturstudier med inriktning konst- och bildvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 juni

 • Sök jobbet senast

  21 augusti

Om jobbet

Beskrivning
Vi söker en universitetslektor i kulturstudier med inriktning mot konst- och bildvetenskap.

Kulturstudier kan läsas som fristående kurser eller inom kulturvetarprogrammet och utgör huvudområde i kandidatexamen. Programmet är framförallt profilerat mot kulturpolitik, ett självständigt politikområde som formerades under senare delen av 1900-talet och rör kulturen som sektor, men även mot samtida konstnärliga och kulturella uttryck samt kulturarv. Programmet utmärks av medverkan av aktörer från kultursektorn samt projekt i samarbete med konst- och kulturorganisationer på kommunal och regional nivå. Lärarna har sin forskning knuten till Kulturvetenskapliga forskargruppen (KuFo), en av universitetets prioriterade forskarmiljöer. Sedan 2019 erbjuds även utbildning på avancerad nivå i kulturstudier.

Kulturstudier rymmer även kurser i konst- och bildvetenskap samt idéhistoria, motsvarande A- och B-nivå, vilka utgör valbara fördjupningar inom programmet och som även kan läsas fristående. Nu söks en universitetslektor som har kompetens i konst- och bildvetenskap, gärna med kulturvetenskaplig kompetens avseende den samtida kultursektorn, kulturarv och kulturpolitik.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår tre huvuduppgifter.

Den första uppgiften utgörs av undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå. Här kan även kurs- och programledarskap ingå. Du kommer få ett stort ansvar för såväl grundkursen i konst- och bildvetenskap som relevanta kulturpolitiska moment på kulturvetarprogrammet samt kurser på avancerad nivå relaterade till kulturstudier. Undervisningen genomförs huvudsakligen på svenska.

Den andra utgörs av egen forskning där du förväntas att vara aktiv i sökandet av medel från externa anslagsgivare samt publicera i såväl nationella som internationella fora.

Den tredje huvuduppgiften består av deltagande i ämnets utvecklingsarbete och samverkan med aktörer från konst- och kultursektorn. I arbetet samverkar du även med andra lärare med konst- och bildvetenskaplig inriktning inom kulturstudier samt med övriga lärare på kulturvetarprogrammet, inklusive idéhistoriker.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor i kulturstudier med inriktning konst- och bildvetenskap är den som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens i konstvetenskap eller konst- och bildvetenskap, alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Utöver det krävs visad pedagogisk skicklighet.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2022-02/Anstallningsordning201126.pdf

Bedömningsgrunder

I bedömningen av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet läggs lika vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Av särskild vikt


* Erfarenhet av forskning om såväl konstvetenskaplig som kulturvetenskaplig eller kulturpolitisk inriktning, och god prognos för framtida vetenskaplig verksamhet baserat på kvalitet snarare än kvantitet.

* Erfarenhet av undervisning med såväl konstvetenskaplig som kulturvetenskaplig eller kulturpolitisk inriktning.

* Kompetens om såväl samtida kultur som kulturarv, d.v.s. aspekter av relevans för ett program som utbildar framtidens kulturvetare. Den kulturvetenskapliga kompetensen kan ha förvärvats såväl inom akademin (forskning/undervisning) som inom kultursektorn (exempelvis inom museivärlden eller genom uppdrag som utredare, sakkunnig, samordnare, koordinator, politiker eller administratör).

*  Goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska samt förmåga att undervisa på detta språk.

Av stor vikt


* Förmåga att kommunicera med det omgivande samhället och samverka över ämnesgränser i tvärvetenskapliga undervisningssammanhang

* Erfarenhet av samverkan med kultursektorns aktörer.

* Administrativa erfarenheter


* Personliga egenskaper som förmåga att samarbeta och ta initiativ samt skapa goda relationer till medarbetare och studenter.

* Möjlighet till hög närvaro på arbetsplatsen och deltagande i såväl ämnes- som institutionsgemensamma uppgifter

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattningen 70–100 % av heltid. Tillträde under 2023 enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Kontakt

Tonje Grahn, prefekt 054-700 1433
Margareta Wallin Wictorin, studierektor för kulturstudier, docent i konst- och bildvetenskap 054 – 700 13 82

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

70-100%. Tillträde: Under 2023 enligt överenskommelse Tillsvidareanställning