arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i kulturstudier, inriktning konst- och bildvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 april

 • Sök jobbet senast

  29 april

Om jobbet

Beskrivning
Kulturstudier kan läsas som fristående kurser eller inom kulturvetarprogrammet och utgör huvudområde i kandidatexamen.

Programmet är profilerat mot kulturpolitik, ett självständigt politikområde som formerades under 1900-talet, samt kulturarv och samtida kultur, och utmärks av medverkan av aktörer från kultursektorn samt projekt i samarbete med konst- och kulturorganisationer på kommunal och regional nivå. Lärarna har sin forskning knuten till Kulturvetenskapliga forskargruppen, en av universitetets prioriterade forskarmiljöer. Sedan 2019 erbjuds även viss utbildning i kulturstudier på avancerad nivå inom ämnet på Karlstads universitet.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår arbetsuppgifter för universitetslektor som innefattar tre huvuduppgifter. Den första uppgiften utgörs av undervisning och handledning som omfattar grund- och avancerad samt även forskarutbildningsnivå. Här kan även kurs- och programledarskap ingå. Den andra utgörs av egen forskning där du förväntas vara aktiv i sökandet av medel från externa anslagsgivare samt publicera i såväl nationella som internationella fora. Den tredje huvuduppgiften består av deltagande i ämnets utvecklingsarbete och samverkan med aktörer från konst- och kultursektorn.

Behörighetskrav

Behörig för anställning är person med doktorsexamen i konstvetenskap / konst- och bildvetenskap. Ett krav är visad pedagogisk skicklighet samt genomförd behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under de två första årens anställning, inom ramen för kompetensutvecklingstiden.
För behörighetskrav i övrigt, se Högskoleförordningen 4 kap. 4 § samt https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar.

Bedömningsgrunder


Av särskild vikt är erfarenhet av såväl konst- och bildvetenskaplig som kulturvetenskaplig forskning samt konst- och bildvetenskaplig och kulturvetenskaplig undervisning. Forskning och undervisning värderas här lika ur meriteringssynpunkt. Den sökandes kulturvetenskapliga kompetens bör omfatta den samtida kulturens institutionella förutsättningar med fokus på kulturpolitiska perspektiv och/eller kulturarv. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet och kvalitet fästs särskild vikt vid kulturvetenskaplig bredd samt erfarenhet av undervisning om kulturpolitik, kultursektorn och kulturarv, dvs. aspekter av relevans för ett program som utbildar framtidens kulturvetare. Förmåga att kommunicera med det omgivande samhället och samverka över ämnesgränser bedöms också som särskilt viktig. Undervisningsspråket är huvudsakligen svenska och därmed är god muntlig och skriftlig förmåga på svenska av särskild vikt. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som förmåga att ta initiativ samt skapa goda relationer till medarbetare och studenter. Hög närvaro på arbetsplatsen och deltagande i såväl ämnes- som institutionsgemensamma uppgifter förväntas och är därför av stor vikt. Av stor vikt är även tvärvetenskaplig undervisningserfarenhet och förmåga att röra sig över ämnesgränser och samarbeta i olika ämneskonstellationer. Av vikt är att den sökande har erfarenhet av samverkan med kultursektorns aktörer.

Anställningen tillsätts med den sökande som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av ämnet kulturstudier. Vid lika meriter ges företräde för sökande vars forskning och undervisningserfarenhet bedöms vara av större relevans för verksamheten vid ämnet. Universitetet eftersträvar en jämn könsfördelning.

Villkor

Tjänsten utgör en tillsvidareanställning medomfattning 70 % av heltid. Tillträde under 2021 enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Vi ser gärna att du anger minst två referenspersoner. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av


- meritsammanställning med två referenspersoner
- fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet samt redogörelse för akademisk verksamhet och visioner med specifik inriktning mot kulturpolitik, kulturarv och samtida kultur
- intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, så som erfarenhet från ledning, samarbete och administration, samt arbete inom kultursektorn.
- planer för den framtida verksamheten
- publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
- kopior på betyg, intyg, examensbevis, anställningar
- de arbeten som åberopas, högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, till exempel läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent” som finns på följande länk: http://www.kau.se/om-universitetet/lediga-anställningar. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan skall bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker, publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress:

Karlstads universitet

Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK2021/61
Sista ansökningsdag: 2021-04-29.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

70 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning