arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i kulturgeografi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 november

 • Sök jobbet senast

  5 december

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för konst och humaniora, som är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter, är en dynamisk, flexibel och internationell kunskapsmiljö med både vetenskaplig och konstnärlig verksamhet i ett stort antal ämnen. Vi bygger kompletta akademiska miljöer där utbytet mellan undervisning, forskning och samverkan skapar drivkraft för kvaliteten på universitetet och i det omgivande samhället.

Geografiämnet bildar tillsammans med arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia, kultursociologi och religionsvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper med verksamhet i både Kalmar och Växjö. Som enda lärosäte i landet erbjuder Linnéuniversitetet kurser i geografi inom Lärarlyftet.

Ämnesområde för befattningen: Kulturgeografi


Placeringsort tillsvidare: Placeringsort är Växjö eller Kalmar, resor mellan orterna förekommer.

Anställningens omfattning: Tillsvidare 50-100 %

Tillträde: 1 juli 2023 eller enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas provanställning.

Arbetsbeskrivning

Arbetet omfattar undervisning inom ämnet geografi, särskilt kulturgeografi, och i geografiämnets didaktik. Kurserna riktar sig huvudsakligen till lärarstudenter på alla nivåer, 1-3, 4-6 samt ämneslärarutbildningen. En stor del av ämnets verksamhet sker inom Lärarlyftet med distansundervisning till verksamma lärare.

I undervisningsuppdraget ingår delkursansvar, kursadministration, examination och handledning på grundnivå. Planering och utbildningsutveckling sker till stor del i arbetslag. Kompetensutvecklingstiden används med fördel till egen forskning.

Undervisningen bedrivs både för studenter som studerar på campusförlagda och distansbaserade utbildningar.

Innehavaren av tjänsten förväntas aktivt delta i institutionens och ämnets inre arbete i form av planering av verksamheten och pedagogiskt och vetenskapligt utvecklingsarbete.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet dels har avlagt doktorsexamen i endera geografi, kulturgeografi, geografiämnets didaktik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (HF 4 kap 4 §)

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

Meriterande i övrigt är kompetens och erfarenhet av:
 • undervisning och forskning i geografiämnets didaktik och allmändidaktik.
 • undervisning och forskning inom fältet hållbarhets- och klimatfrågor.
 • ledning - och utveckling av uppdragsutbildningar och samverkansuppdrag.
När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten. 

Vi söker en medarbetare med god samarbetsförmåga och vilja att arbeta i lärarlag inom och över ämnesgränser men också den som är villig att ta på sig ledarrollen till exempel för uppdrag som studierektor.

Institutionen och ämnet eftersträvar en jämn könsfördelning bland de anställda och ser därför gärna kvinnliga sökande till tjänsten. 

Kontaktpersoner:

Prefekt: Malin Lennartsson  malin.lennartsson@lnu.se
Studierektor Hans Andrén, hans.andren@lnu.se               
HR-partner: Maria Furbring maria.furbring@lnu.se

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Lön enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat