arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i kulturgeografi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 oktober

 • Sök jobbet senast

  7 november

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 55 anställda, 400 helårsstudenter och ett 25 tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. De senaste decennierna har institutionen varit mycket framgångsrik i konkurrensen om såväl fakultetsmedel som externa forskningsanslag. I tillägg till de många nationella och internationella samarbeten och nätverk som etablerats har institutionen nära kopplingar till ett brett spektrum av institutioner vid Lunds universitet. Centrala forsknings-och undervisningsområden områden är bl.a. ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, humanekologi och urban och social geografi samt GIS. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad och flera av institutionens kurser och program vänder sig till internationella studenter. Institutionen bedriver sin verksamhet i moderna lokaler i centrala Lund.

Ämnesbeskrivning

Forskning och utbildning i kulturgeografi behandlar sociala, kulturella, politiska och ekonomiska förändringsprocesser och deras rumsliga uttryck och konsekvenser för människor i olika skalor, exempelvis lokalt, regionalt och globalt.

En långvarig forskningstradition vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi finns inom fältet ”cultural geography”, exempelvis forskning och utbildning inom landskapsgeografi, politisk ekologi och humanistisk geografi.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och forskning i kulturgeografi med fokus på ”cultural geography”, exempelvis landskapsgeografi, politisk ekologi och humanistisk geografi. Anställningen består till 20 % av fakultetsfinansierad forskning/kompetensutveckling, en andel som kan utökas till 75% genom externa anslag. Återstoden av tjänsten består av undervisning och administration. Innehavaren av anställningen skall förutom att kunna bedriva undervisning och forskning av hög kvalitet i kulturgeografi med fokus på ”cultural geography”, också kunna ta ansvar för utveckling och administration av utbildningsprogram och kurser i kulturgeografi i bred bemärkelse.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom kulturgeografi eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Sökande skall också kunna uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet. Bedömningskriterier är en god förmåga att utveckla och bedriva forskning av hög kvalitet samt pedagogisk skicklighet. Ytterligare kvalifikationer är erfarenhet av att utveckla och administrera utbildning, exempelvis som programansvarig eller kursansvarig, och förmågan att framgångsrikt konkurrera om externa forskningsmedel. Dokumenterad förmåga att undervisa på engelska är ett krav. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande fem veckor eller ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt. Om det finns särskilda skäl kan en del av den högskolepedagogiska utbildningen förläggas under första året av anställningen.

Bedömningsgrund

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av Högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/lunds-universitets-anstallningsordning-190618.pdf
samt de bedömningsgrunder som anges i Samhällsvetenskapliga fakultetens anställningsordning https://www.sam.lu.se/sites/sam.lu.se.internt/files/anstallningsordning-och-allmanna-rad-vid-anstallning-av-larare-vid-samhallsvetenskapliga-fakulteten-sv.pdf">https://www.sam.lu.se/sites/sam.lu.se.internt/files/anstallningsordning-och-allmanna-rad-vid-anstallning-av-larare-vid-samhallsvetenskapliga-fakulteten-sv.pdf .

Forskning och undervisningserfarenhet inom ett eller flera områden relevanta för anställningens inriktning mot kulturgeografi med en specialisering i ”cultural geography”, exempelvis landskapsgeografi, politisk ekologi och humanistisk geografi är särskilt meriterande. Erfarenhet av att utveckla och administrera utbildning, exempelvis som programansvarig eller kursansvarig, och förmågan att framgångsrikt konkurrera om externa forskningsmedel är meriterande.

Ansökan

Ansökan skrivs på engelska. För att ansöka, följ instruktionerna för ansökningar och befordran vid Samhällsvetenskapliga fakulteten: https://www.sam.lu.se/sites/sam.lu.se.internt/files/anvisningar-ansokan-till-lararanstallning-och-ansokan-om-befordran-sve.pdf

Mer information om tillsättningsprocessen och regelverket som styr tillsättning finns på
https://www.sam.lu.se/sites/sam.lu.se.internt/files/anstallningsordning-och-allmanna-rad-vid-anstallning-av-larare-vid-samhallsvetenskapliga-fakulteten-sv.pdf">https://www.sam.lu.se/sites/sam.lu.se.internt/files/anstallningsordning-och-allmanna-rad-vid-anstallning-av-larare-vid-samhallsvetenskapliga-fakulteten-sv.pdf

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.