arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i kulturgeografi, Campus Gotland

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 december

 • Sök jobbet senast

  1 februari

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Kulturgeografiska institutionen.

Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.kultgeog.uu.se

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Undervisning och kursutveckling i huvudsak inom kulturgeografi, i första hand på grundnivå. Undervisning i kvantitativa metoder och geografiska informationssystem (GIS) ingår i arbetsuppgifterna. Den som anställs förväntas undervisa minst 50 % av heltid under de två första anställningsåren. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För behörighet krävs dokumenterad erfarenhet av att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Särskild vikt kommer att fästas vid doktorsexamen i kulturgeografi. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand forskning med inriktning mot kulturgeografi beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning samt förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning att beaktas.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare läggs vikt vid erfarenhet av att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning. Även förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmäts betydelse.

Erfarenhet av undervisning och forskning inom området samhällsplanering och hållbar utveckling är meriterande. Särskilt meriterande vad gäller pedagogisk skicklighet är dokumenterad erfarenhet av undervisning i kvantitativa metoder och GIS.

Vi fäster stor vikt vid god samarbetsförmåga, ansvarstagande och hög närvaro i verksamheten.

Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Erfarenhet av samverkan med aktörer utanför universitetet och bidrag till kommunikationen med omgivande samhället är meriterande.

För mer information om anställningen, vänligen se fullständig annons på Uppsala universitets hemsida genom att trycka på "Ansök här".

Upplysningar om anställningen lämnas av Susanne Stenbacka, tel 018-471 7957, e-post susanne.stenbacka@kultgeog.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2021, UFV-PA 2020/4707.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 1 sept 2021 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning