arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i kristendom (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 januari

 • Sök jobbet senast

  2 februari

Om jobbet

vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Sista ansökningsdag: 2022-02-02.

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG) är en institution inom Humanistiska fakulteten med ca 80 medarbetare. På institutionen bedrivs forskning och utbildning i etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.

Ämne/ämnesbeskrivning
Ämnet religionshistoria etablerades 1913 i Stockholm som ett konfessionsneutralt humanistiskt ämne. Vid Stockholms universitet omfattar det humanistiska ämnet religionshistoria idag det historiska, jämförande och etnografiska studiet av religiösa traditioner och företeelser som uteslutande betraktas som ett mänskligt och historiskt fenomen, som formar och formas av sin tids kultur och samhälle.

Arbetsuppgifter

I anställningen som vikarierande lektor i religionshistoria ingår uppsatshandledning och undervisning i ett flertal kurser med inriktning mot kristendom och judendom på grund- och avancerad nivå.

Kurser som är aktuella för anställningen:

 • Religionsvetenskap I/Religionshistoria I: Abrahamitiska religioner 
 • Religionsvetenskap II/Religionshistoria II: Religion, politik och våld samt Skriftlig uppgift.
 • Religionsvetenskap III/Religionshistoria – kandidatkurs: Kristendomens historia och Självständigt arbete/Examensarbete. 
 • Fördjupningskurser på avancerad nivå med inriktning mot historiska-filologiska perspektiv samt etnologiska-antropologiska perspektiv.
 • Sommarkurs Religiös fromhet och asketism.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i ett religionsvetenskapligt ämne med inriktning mot kristendom eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som att arbeta självständigt, liksom den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Det är ett behörighetskrav att behärska svenska i såväl tal som skrift.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen skall särskild vikt fästas vid erfarenhet och kompetens inom undervisning i ämnet religionshistoria med inriktning mot kristendom.

Följande bedömningsgrunder beaktas också i bedömningen:
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom ämnet religionshistoria med inriktning mot kristendom.
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom ämnet religionshistoria med inriktning mot judendom.
 • Dokumenterad erfarenhet av uppsatshandledning i religionshistoria.
 • Omvittnat god förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
 • Omvittnat god förmåga att arbeta självständigt.
 • Dokumenterad religionsvetenskaplig skicklighet med inriktning mot kristendom.
 • Dokumenterad god förmåga till samverkan med det omgivande samhället, nationellt och internationellt.
 • Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom ett religionsvetenskapligt ämne med inriktning mot kristendom är ett krav.
 • Dokumenterad erfarenhet och kompetens av studieadministration är ett krav.
 • Det är ett krav att uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet inom ämnet religionshistoria med inriktning mot kristendom.
 • Meriterande är förmåga att erhålla externa forskningsanslag.
 • Erfarenhet av handledning av uppsatser i religionshistoria utgör ett krav.
Skickligheten skall vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i såväl den administrativa och pedagogiska som den vetenskapliga verksamheten. Undervisning sker på svenska, varför den som anställs ska behärska svenska vid anställningstillfället. 

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor

Anställningen är på 30 % från 1 april 2022 till 31 december 2022, med möjlighet till förlängning. Uppdraget kräver närvaro vid institutionen. 

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor i religionshistoria, docent Marja-Liisa Keinänen, marja-liisa.keinanen@rel.su.se. tfn 08-674 73 05. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Balbir Dhuper. balbir.dhuper@erg.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat