arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i kriminologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 juni

 • Sök jobbet senast

  1 september

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Vid fakulteten för samhällsvetenskap finns sju institutioner, däribland institutionen för polisiärt arbete där bland annat Polisutbildningen bedrivs.

Denna anställnings är placerad vid institutionen för polisiärt arbete som finns på campus Växjö.

Institutionen för polisiärt arbete har fem verksamhetsgrenar: polisiär grundutbildning, polisiär vidareutbildning, externa uppdrag, forskning och utveckling samt internationalisering. Polisprogrammet och huvuddelen av fort-/vidareutbildningarna ges på uppdrag av Polismyndigheten.

Vid institutionen för polisiärt arbete arbetar både universitets- och polisanställda, sammanlagt cirka 90 medarbetare. Under våren 2020 är ungefär 900 studenter registrerade på polisprogrammet och ytterligare ca 1 000 på fort- och vidareutbildningar. Undervisning bedrivs både på campus och på distans.

Institutionen gör en omfattande strategisk satsning på kriminologi och brottsförebyggande metod. Under våren 2020 lämnades huvudområdesansökan för kriminologi in och ambitionen är att bygga upp en dynamisk och hållbar miljö för såväl undervisning som forskning och utveckling.

Ämnesområde för befattningen: Kriminologi


Placeringsort tillsvidare: Växjö

Arbetsbeskrivning


Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av forskning, undervisning och kursutveckling. Arbetet bedrivs självständigt och i samverkan med andra forskare och praktiker, både vid Linnéuniversitetet och vid andra lärosäten. I tjänsten ingår som minst 30% forskning under de två första åren. 

I arbetsuppgifterna ingår dessutom att samverka med relevanta aktörer i det omgivande samhället, lokalt, nationellt och internationellt, för kunskapsutbyte och kunskapsfrämjande relationer.

Behörighetskrav


Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Goda kunskaper i svenska eller annat nordiskt språk krävs.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Bedömningsgrunder


Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Med hänvisning till anställningens karaktär bedöms de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter framförallt vad gäller relevans, kvalité och omfattning i relation till ovan beskrivna arbetsuppgifter inom kriminologi. Då tjänsten innefattar samverkan läggs även vikt vid dokumenterad erfarenhet av samverkan. Högskolepedagogisk utbildning är meriterande, liksom dokumenterad undervisningserfarenhet. Särskilt meriterande för tjänsten är även dokumenterad erfarenhet av utredningsarbete inom det polisiära ämnesområdet. God kommunikations- och samarbetsförmåga värderas högt.

Särskilt meriterande för tjänsten är dokumenterad erfarenhet av kursutveckling och kursplanering inom ämnet kriminologi samt forskning om brottsprevention.

Anställningens omfattning: Tillsvidareanställning 100 %, sex månaders provanställning tillämpas. Tillträde efter överenskommelse.

Övriga bedömningsgrunder framgår av Linnéuniversitetets anställningsordning:

Anställningsordning för lärare - Linnéuniversitetet - Lnu.se

Institutionen och ämnet eftersträvar en jämn könsfördelning bland de anställda och ser därför gärna kvinnliga sökande till tjänsten. 

Kontaktpersoner:


Prefekt Ola Kronkvist 0706-188 232

HR-partner Ulrika Petersson 0470-446996

Fackliga företrädare nås via universitetets växel.

Välkommen med din ansökan senast den 1 september, 2020.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat