arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i konstvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 september

 • Sök jobbet senast

  18 oktober

Om jobbet

vid Institutionen för kultur och estetik. Sista ansökningsdag: 2021-10-18.

Ämne/ämnesbeskrivning
Konstvetenskap innebär traditionellt studiet av konsthistorien, estetiska objekt och visuella uttryck i historiskt och stilistiskt sammanhang samt konsten ur såväl samhälleliga som filosofiska perspektiv. I dag omfattar ämnet konst, arkitektur och visuell kultur i vid mening, samt kritiska perspektiv på kultur. Konstvetenskapen står i ett dynamiskt förhållande till en definition av konst och visuell kultur som är i ständig utveckling.  

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning på hög nationell och internationell nivå inom konstvetenskap. Institutionens anställda förväntas delta i institutionens interna arbete, inklusive övergripande administrativa uppgifter. Institutionens anställda förväntas också aktivt söka externa forskningsmedel samt skapa goda kontakter till forskarsamhället, nationellt och internationellt. Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i konstvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet samt ha förmåga att undervisa på såväl svenska som engelska. Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Den sökande ska också ha dokumenterad god samarbetsförmåga, liksom förmåga och lämplighet i övrigt för att kunna fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten bedöms genom kvaliteten på den sökandes vetenskapliga arbeten med hänsyn till bredd och förmåga till innovativ forskning. Vad gäller den vetenskapliga skickligheten är internationella publiceringar under de senaste tio åren särskilt meriterande. Den pedagogiska skickligheten bedöms efter erfarenhet och dokumenterad god förmåga att bedriva undervisning, examination och handledning på samtliga nivåer. Särskild vikt läggs vid pedagogisk självreflektion samt visad förmåga att utveckla nya kurser och inneha kursansvar.
Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor. Stor vikt fästs vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Stor vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer. Vikt fästs vid administrativ skicklighet.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 hp eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 hp ska genomgå sådan utbildning inom de två första åren av anställningen. Sökande som anser sig ha motsvarande kunskaper utan att ha genomgått formell utbildning ska i sin ansökan redogöra för hur kunskaperna har förvärvats och varför de motsvarar den kompetens som formell utbildning ger.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av ämnesansvarig, professor Catharina Nolin, telefon: 08–16 47 15, e-post: catharina.nolin@arthistory.su.se, eller prefekt Boel Hackman, telefon: 08–16 22 37, epost: boel.hackman@littvet.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Charlotte Fowler, tfn 08- 16 29 03, charlotte.fowler@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat