arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i konstvet. inr mot äldre perioder (antik-ca 1800)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 maj

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

vid Institutionen för kultur och estetik. Sista ansökningsdag: 2022-05-31

Institutionen för kultur och estetik (IKE) är en av de största institutionerna vid den Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Institutionen har cirka 150 anställda, forskare, lärare, doktorander samt teknisk och administrativ personal. IKE bedriver forskning och ger utbildning inom sju huvudområden: Idéhistoria, Konstvetenskap, Litteraturvetenskap, Musikvetenskap, Teatervetenskap, Curating och Kulturarvsstudier. Institutionen samlar ungefär 1000 studenter fördelade på de olika ämnena. Institutionen präglas av samarbeten över ämnesgränserna, bland annat i form av forskningsaktiviteter som workshops, temaseminarier, forskningsansökningsseminarier samt forskningspresentationer av såväl medarbetare som inbjudna nationella och internationella forskare.

Inom ämnet Konstvetenskap bedriver ett tjugotal anställda lärare och forskare samt runt tio doktorander forskning och undervisning från tidigmodern tid till samtid, vilket omfattar såväl konsthistoriens klassiker, som design, arkitektur och visuella studier. Företrädare för ämnet är framgångsrika i att förvärva externa forskningsmedel och deltar aktivt i såväl nationella som internationella forskarnätverk och samarbeten. Ämnet erbjuder en bred uppsättning kurser på grundnivå och avancerad nivå med möjlighet till mastersexamen genom två internationella mastersprogram i konstvetenskap, varav ett med särskild inriktning på teknisk konstvetenskap och konstmuseet. Utöver detta bedrivs dessutom undervisning i samverkan med Kulturarvsstudier, Curating och andra institutioner vid Stockholms universitet, samt med kulturinstitutioner i Stockholm som exempelvis museerna.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning, kursutveckling, handledning och examination på grundnivå och avancerad nivå samt forskning på hög nationell och internationell nivå inom främst äldre perioder, från antiken till ca 1800. Undervisning kan ske på svenska, annat skandinaviskt språk eller engelska. Institutionens anställda förväntas delta i institutionens interna arbete, inklusive övergripande administrativa uppgifter. Institutionens anställda förväntas också aktivt söka externa forskningsmedel samt skapa goda kontakter till forskarsamhället, nationellt och internationellt. Anställningen inkluderar kompetensutvecklings- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i konstvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet samt ha förmåga att undervisa på svenska, annat skandinaviskt språk eller engelska. Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Den sökande ska ha dokumenterad god samarbetsförmåga, liksom förmåga och lämplighet i övrigt för att kunna fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten bedöms genom kvaliteten på den sökandes vetenskapliga arbeten med hänsyn till bredd och förmåga till innovativ forskning om främst äldre perioder (från antiken till ca 1800), bredd avseende publikationer (nationella och internationella) liksom aktiv medverkan i nationella och internationella konferenser och nätverk. Vad gäller den vetenskapliga skickligheten är internationella publiceringar under de senaste tio åren särskilt meriterande. Den pedagogiska skickligheten bedöms efter erfarenhet och dokumenterad god förmåga att bedriva undervisning, examination och handledning på samtliga nivåer med tonvikt på äldre perioder (se ovan). Särskild vikt läggs vid pedagogisk självreflektion samt visad förmåga att utveckla nya kurser och inneha kursansvar. Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor. Stor vikt fästs vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Stor vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer. Vikt fästs vid administrativ skicklighet.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 hp eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 hp ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Sökande som anser sig ha motsvarande kunskaper utan att ha genomgått formell utbildning ska i sin ansökan redogöra för hur kunskaperna har förvärvats och varför de motsvarar den kompetens som utbildning ger.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av ämnesansvarig, docent Andrea Kollnitz, tfn 070-7967332, andrea.kollnitz@arthistory.su.se
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Charlotte Fowler, tfn 08-16 29 03, charlotte.fowler@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat