arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i konst- och bildvetenskap

 • Ort

  Växjö

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 november

 • Sök jobbet senast

  31 december

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Institutionen för musik och bild ingår i Fakulteten för konst och humaniora och består av tre ämnesmiljöer: bild, drama och musik. Institutionen erbjuder ett stort antal utbildningar (totalt c:a 200 kurser), både på programnivå och som fristående kurser. Våra programutbildningar inom bildområdet är Kulturledarprogrammet och Lärarutbildningen. Bild kan vidare indelas i två huvudområden: Bildpedagogik samt Konst- och bild­vetenskap. Inom institutionen arbetar vi med att utveckla utbildning och forskning på både konstnärlig och vetenskaplig grund.

Ämnesområde för befattningen: Konst- och bildvetenskap
Placeringsort: Växjö
Anställningens omfattning: 75–100 %
Anställningstid: 2019-08-01 och tillsvidare

Arbetsbeskrivning:

Anställningen innebär utbildningsplanering, kursplanering, kursansvar, kursadministration, undervisning, handledning och examination inom olika kurser och program, till exempel på grundnivå i konst- och bildvetenskap, på fristående kurser, på kurser inom Kulturledarprogrammet och inom Lärarutbildningen för ämneslärare i bild. Undervisningen sker främst på svenska och engelska.

I uppdraget ingår även egen forskning och kompetensutveckling inom ämnet, aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete, samt att aktivt följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid högskolan. Planering och ­utveckling av utbildningar sker till stor del i samarbete inom lärar­lag och studentgrupper. Undervisning sker huvudsakligen på dagtid men kan även förläggas till kvällar och helger. En del av undervisningen kan vara distansbaserad.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom konst- och bildvetenskap eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
Enligt Linne´universitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skicklig­heten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. 
Förmåga att undervisa på svenska och engelska. 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklig­het som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedago­giska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. 

Meriterande i övrigt är:

Aktuell beprövad erfarenhet inom det arbetsområde som arbetsbeskriv­ningen avser, samt intresse av att fortlöpande utveckla sin kompe­tens inom området.
Dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av ledarskap samt erfarenhet av samverkan mellan universitet och omgivande samhälle.Erfarenhet av förmedling av konst i bred bemärkelse (museiverksamhet, konstpedagogik, konstkritik.)
Dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av att fungera i arbetslag och studentgrup­per där samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse.
Erfarenhet av ämnesöverskridande samarbeten.
När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättning­arna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en fram­gångsrik utveckling av verksamheten.

Upplysningar lämnas av

Prefekt Dan Alkenäs, tel. 0731-808703, e-post: dan.alkenas@lnu.se
Ämnesföreträdare Lena Liepe tel. 0470-767215, e-post: lena.liepe@lnu.se
HR-partner Jessica Drott, tel. 0470-70 89 50, e-post: jessica.drott@lnu.se
Fackliga företrädare kan nås genom universitetets växel, tel 0772 – 28 80 00.

 DNR är 2018/654-2.2.1 och sista ansökningsdagen är 31 december.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.