arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i konservering med inriktning mot oorganiska material

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid Institutionen för kulturvård på den naturvetenskapliga fakulteten bedrivs professionsförberedande utbildningar och forskning med inriktning mot kulturarvsfrågor, landskap och kulturmiljöer, byggnader, trädgårdar, kulturhistoriska föremål och interiörer. I Göteborg utbildas bebyggelseantikvarier och konservatorer. I Mariestad utbildas bygghantverkare, trädgårdsmästare och landskapsvårdare. Ytterligare information om institutionen se: www.conservation.gu.se

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.

Undervisningsuppgifterna består i planering, utveckling och genomförande av undervisning på grund- och avancerad nivå med fokus på kandidatprogrammet i konservering och mastersprogrammet i konservering. Dessa program inkluderar teoretisk undervisning och praktisk träning. Vidare ingår handledning av examensarbeten i konservering av oorganiska material och preventiv konservering. Även undervisning på forskarnivå samt uppdragsutbildningar kan förekomma, liksom undervisning på övriga program och kurser vid institutionen. Undervisning sker på såväl svenska som engelska.

Som forskare förväntas du aktivt delta i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter och både självständigt och i samverkan med andra initiera och genomföra forskningsprojekt. 

Anställningen innebär även att fullgöra de administrativa uppgifter som tillhör en läraranställning samt att på sikt kunna delta i och utföra olika ledningsuppdrag.

Behörighet 
Behörig till anställning är den som har avlagt doktorsexamen i kulturvård med inriktning mot konservering, eller annan examen som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter, samt har visat pedagogisk skicklighet. För denna anställning krävs också erfarenehet av praktisk konservering av oorganiska material.

Sökande skall även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om 15 högskolepoäng eller motsvarande, alternativt ha slutfört den inom två år från anställningens tillträde.

Då undervisning sker på svenska och engelska ställs krav på goda kunskaper i båda språken.

Bedömningsgrunder 
Vid bedömningen av de sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt läggs också vid erfarenhet av professionell konserveringspraktik på kulturarvsinstitutioner eller privat verksamhet samt erfarenhet av samverkan mellan universitet och det omgivande samhället.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand publikationer av hög vetenskaplig kvalitet beaktas. Därutöver ska dokumenterad förmåga att initiera, planera och genomföra forskning, erfarenhet av internationellt arbete samt förmåga att erhålla medel för forskning i konkurrens tillmätas vikt.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad, vilket innebär att såväl omfattning som kvalitet kan bedömas. Särskild vikt skall fästas vid erfarenhet av att planera och genomföra undervisning. Handledning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå är meriterande.

Professionell praktik och erfarenhet av samverkan skall vara väl dokumenterad.

Anställning 
Anställningsform: tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för kulturvård i Göteborg, Göteborgs universitet
Tillträde: enligt överenskommelse 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta prefekt Anneli Palmsköld: anneli.palmskold@conservation.gu.se och professor Ola Wetterberg: ola.wetterberg@conservation.gu.se

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal.  

Dokument som inte finns tillgängliga i elektroniskt format ska skickas i två exemplar till följande adress:
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Att Linda Forsberg
Göteborgs universitet
Box 460
S-405 30 Göteborg, Sverige

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

- Personligt brev med som förklarar varför du är intresserad av anställningen och en beskrivning av dina avsikter för forskning och andra aktiviteter relevanta för anställningen (maximalt 4 sidor)

- Meritförteckning/CV med publikationsförteckning och personuppgifter                                                                                               

- Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar

- Redogörelse för vetenskapliga meriter innehållande en förteckning över de (max 10) vetenskapliga arbeten som åberopas, motivering till urvalet, samt redogörelse för din roll i de valda publikationerna.

- Elektroniska kopior av samtliga särskilt åberopade vetenskapliga publikationer (max 10).

- Redogörelse och dokumentation för pedagogiska meriter innehållande pedagogisk utbildning, samt kortfattad redogörelse för pedagogisk verksamhet och reflektion. (max 4 sidor)

- Kvalitativa omdömen, kursutvärderingar eller motsvarande bör bifogas eller
refereras till under bilagor.

- Redogörelse för professionella meriter samt dokument (max 10) som styrker dessa vad gäller omfattning, inriktning och innehåll.

- Kortfattad redogörelse för samverkansmeriter, ledarskaps- och administrativa meriter samt dokumentation av dessa.

- Referenser (minst två)

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-31

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning Löneförmåner enligt kollektivavtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat