arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i kognitionsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 december

 • Sök jobbet senast

  14 februari

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Ämne

Kognitionsvetenskap

Ämnesbeskrivning

Bedömning och beslutsfattande, beslutsstöd och rekommendationssystem, tillämpad dataanalys

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning samt forskning. Som universitetslektor förväntas du:
 • Undervisa i ämnen relaterade till kognitionsvetenskap.
 • Handleda på kandidat- och magisternivå och vara beredd att handleda på doktorandnivå.
 • Bedriva forskning med anknytning till kognitionsvetenskap, ansöka om bidrag från externa finansiärer och vara beredd att ta roller med ansvar för projektkoordinering eller ledning.
 • Kunna vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen och samarbeta och stödja andra kollegor.
 • Använda din tvärvetenskapliga kompetens för att samarbeta både inom och utanför avdelningen.
 • Vara beredd att delta i administrationen och ledning av institutionen.
 • Även administrativa uppgifter kopplade till pedagogisk verksamhet ingår i tjänsten.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika hög grad. 

Vetenskaplig skicklighet skall vara dokumenterad genom internationell vetenskaplig publicering inom kognitionsvetenskap eller relaterade fält. Publicering inom områdena bedömning och beslutsfattande samt beslutsstöd eller rekommendationssystem är meriterande. Dessutom är förmågan att tillämpa verktyg och metoder baserade på maskininlärning och statistik för att analysera stora datamängder för forskningsändamål meriterande. 

Bedömning av vetenskaplig skicklighet innefattar förmågan att självständigt planera, initiera och bedriva forskning, förmåga att samarbeta i verksamhetsutveckling och forskning samt bidra till en forskningsmiljö och det internationella vetenskapssamhället. Framgångsrikt arbete med att erhålla externa medel är meriterande. 

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid arbete med undervisning inom kognitionsvetenskap och närliggande områden. Erfarenhet av undervisning inom något av områdena bedömning och beslutsfattande, beslutsstöd eller rekommendationssystem är meriterande. Dessutom är förtrogenhet med verktyg baserade på maskininlärning och statistik för bearbetning av stora datamängder meriterande. 

Bedömning av pedagogisk skicklighet omfattar planering, genomförande, ledning, utvärdering, handledning och examination, samt kursutveckling och författande av utbildningsmaterial och liknande pedagogisk verksamhet. Både pedagogisk erfarenhet och pedagogisk skicklighet skall vara väl dokumenterade så att även kvaliteten kan bedömas. 

Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande är en merit. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande, förväntas genomgå sådan, alternativt tillägna sig motsvarande kunskaper, inom ett år från anställningstillfället. 

Dokumenterad förmåga och skicklighet att samarbeta med andra, att leda och administrera undervisning och forskning, samt att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning ska bedömas som meriterande. 

Den sökande ska tala och skriva flytande engelska. Forskningsseminarier sker normalt på engelska. Den sökande förväntas lära sig svenska då arbetet bedrivs i en miljö präglad av internationalisering med svenska som myndighetsspråk. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, samverka med övrig personal samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

För tydligare beskrivningar av kraven, se Anställningsordningen pkt 2.1.2.1 - 2.1.2.6

Anställning

Här anger du vilka förutsättningar som gäller för anställningen:

Anställningen är tills vidare med omfattning 100% av en heltid, placering vid institutionen för tillämpad informationsteknologi. Provanställning tillämpas vid alla tillsvidareanställningar

Tillträdesdag 2022-10-01, eller enligt överenskommelse

Tillsättningsförfarande

I urvalsprocessen kan det utöver sakkunnigbedömningen bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas avdelningschef Alexander Almér, tel 031-786 27 77 
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Emil Fägerwall Ödman, tel 031-786 2904

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”.  

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-02-14

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat