arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i kognitionsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 oktober

 • Sök jobbet senast

  1 november

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning samt forskning. Som universitetslektor förväntas du:
 • Undervisa i ämnen relaterade till kognitionsvetenskap.
 • Handleda på kandidat- och magisternivå och vara beredd att handleda på doktorandnivå.
 • Bedriva forskning med anknytning till kognitionsvetenskap, ansöka om bidrag från externa finansiärer och vara beredd att ta roller med ansvar för projektkoordinering eller ledning.
 • Kunna vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen och samarbeta och stödja andra kollegor.
 • Använda din tvärvetenskapliga kompetens för att samarbeta både inom och utanför avdelningen.
 • Vara beredd att delta i administrationen och ledning av institutionen.
Även administrativa uppgifter kopplade till pedagogisk verksamhet ingår i tjänsten.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika hög grad.

Vetenskaplig skicklighet skall vara dokumenterad genom internationell vetenskaplig publicering inom kognitionsvetenskap eller relaterade fält. Publicering inom området det kognitionsvetenskapliga fältet är meriterande. Bedömning av vetenskaplig skicklighet innefattar förmågan att självständigt planera, initiera och bedriva forskning, förmåga att samarbeta i verksamhetsutveckling och forskning samt bidra till en forskningsmiljö och det internationella vetenskapssamhället. Framgångsrikt arbete med att erhålla externa medel är meriterande.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid arbete med undervisning inom kognitionsvetenskap och närliggande områden. Erfarenheter av undervisning inom något av områdena psykologi, social kognition, människa-datorinteraktion, lingvistik (pragmatik, semantik och kognitiva aspekter av kommunikation), kvantitativa metoder och experiment samt AI och maskininlärning är meriterande. Bedömning av pedagogisk skicklighet omfattar planering, genomförande, ledning, utvärdering, handledning och examination, samt kursutveckling och författande av utbildningsmaterial och liknande pedagogisk verksamhet. Både pedagogisk erfarenhet och pedagogisk skicklighet skall vara väl dokumenterade så att även kvaliteten kan bedömas.

Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande är en merit. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande, förväntas genomgå sådan, alternativt tillägna sig motsvarande kunskaper, inom ett år från anställningstillfället.

Dokumenterad förmåga och skicklighet att samarbeta med andra, att leda och administrera undervisning och forskning, samt att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning ska bedömas som meriterande.

Vidare beaktas personlig lämplighet, främst förmågan att ta ansvar, självständighet och goda kommunikationskunskaper.

Den sökande ska tala och skriva flytande engelska. Forskningsseminarier sker normalt på engelska.
Svenska språkkunskaper är inte ett krav men ses som meriterande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, samverka med övrig personal samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Anställning

Tjänsten avser en tidsbegränsad anställning (allmän visstidsanställning) på 100 %/heltid under 24 månader med placering vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi, avdelningen för kognition och kommunikation.
Tillträde 15 november 2021 eller enligt överenskommelse. 

Ansökan

OBS! För komplett annons, se lediga jobb på vår hemsida.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-11-01

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat