arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i klinisk psykologi med inriktning neuropsykologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 september

 • Sök jobbet senast

  30 oktober

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps (FHL) vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Arbetet inom fakulteten utgår från Linnéuniversitets fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta. Som en av fem partnerinstitutioner inom FHL ingår institutionen för psykologi. Inom institutionen är vi 35 medarbetare som erbjuder en bred palett av kurser och utbildningsprogram på grund, avancerad- och forskarnivå. Till framför allt vårt psykologprogram behöver vi nu förstärkning av en engagerad kollega.

 

Ämnesområde för befattningen: Psykologi, neuropsykologi

Placeringsort tillsvidare: Växjö. Resor mellan orterna förekommer.

Anställningens omfattning: 50-100% enligt överenskommelse.


Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas provanställning i 6 månader.

 

Arbetsbeskrivning

Anställningen innebär planering, undervisning och examination på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå, i första hand på psykologprogrammets teoretiska och praktiska, kliniska och neuropsykologiska moment. Uppdrag på masterprogram och på fristående kurser kan också förekomma. Samverkansuppdrag inom området klinisk neuropsykologi kan ingå. Därutöver ingår handledning, kurs- och programutveckling samt utbildnings- och forskningsrelaterad administration. Aktivt deltagande i forskningsmiljön förutsätts samt att initiera och bedriva forsknings- och utvecklingsarbete av relevans för anställningens arbetsområde. Samverkan med omgivande samhälle samt med andra kliniker och forskare inom området klinisk neuropsykologi nationellt och internationellt. Periodvis kan ledningsuppdrag ingå.

 

Innehavaren förutsätts fungera i arbetslag och studentgrupper där samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse. Institutionen är en tvåcampusinstitution och innehavaren förväntas kunna delta i aktiviteter vid båda campi.

 

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i Psykologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (HF 4 kap 4 §)

 

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

 

Behörighetskrav utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet:

 
 • Legitimerad psykolog
 • Dokumenterat god samarbetsförmåga
 • Specialist i klinisk psykologi med inriktning neuropsykologi
• Dokumenterad erfarenhet från högre utbildning av kursutveckling, undervisning och examination inom området för tjänsten
 • Hög yrkesskicklighet och reflekterande förhållningssätt till yrkespraktiken
 • Nyligen genomförd/pågående forskning med relevans för ämnesområdet
• Genomgången högskolepedagogisk utbildning alternativt att innehavaren genomgår högskolepedagogisk utbildning vid anställning.
 • God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
 

 

 Välkommen med din ansökan senast 30 oktober 2022.
 

Kontaktpersoner:

Prefekt Lena Swalander, 0480 446765, lena.swalander@lnu.se    

HR-partner: Madeleine Sjöstedt, madeleine.sjostedt@lnu.se +46480446078

Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772-28 80 00

 

 

 

 

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat