arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i klinisk psykologi, inriktning kognitiv beteendeterapi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 oktober

 • Sök jobbet senast

  7 januari

Om jobbet

vid Pyskologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-01-07.

Ämne/ämnesbeskrivning
Klinisk psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT).

Arbetsuppgifter

Arbetet består huvudsakligen av undervisning på Psykolog- och Psykoterapeutprogrammen. I arbetsuppgifterna ingår även handledning av studenter på olika nivåer, kursutveckling, kursansvar och egen forskning. Den sökande förväntas också utföra pedagogiskt utvecklingsarbete och delta i institutionellt arbete, som att åta sig ansvarsuppgifter med klinisk forskningsinriktning, vara ledamot i kommittéer och arbetsgrupper. Minst 30% av årsarbetstiden ska ägnas åt forskning och egen kompetensutveckling.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i psykologi, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet på såväl grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Vidare ska den sökande vara legitimerad psykolog, eller ha motsvarande utländsk kompetens med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT).

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästes vid pedagogisk, vetenskaplig skicklighet samt om den sökande är legitimerad psykoterapeut, eller ha motsvarande utländsk kompetens med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT). Den pedagogiska skickligheten visas genom dokumenterad egen undervisning, handledning eller framställning av läromedel av relevans för området. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom området kognitiv beteendeterapi, samt att den vetenskapliga meriteringen är aktuell.

Stor vikt fästs vid dokumenterad utbildning i psykoterapihandledning.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Stor vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Stor vikt fästes vid aktuell psykoterapeutisk, klinisk, kompetens.

Vikt fästes vid att framgångsrikt ha planerat och erhållit bidrag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Meriterande är bred erfarenhet av olika terapimodeller och metoder inom kognitiv beteendeterapi.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska inom två år kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter god förståelse och bruk av svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Gunnel Jacobsson (gunnel.jacobsson@psychology.su.se), tfn 08 16 20 11 och studierektor Lilianne Eninger (lilianne.eninger@psychology.su.se), tfn: 08 16 39 63.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Johan Magnéli, tfn 08-16 40 57, johan.magneli@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.