arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i klinisk psykologi, inrikt kognitiv beteende terapi

 • Ort

  Växjö

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 november

 • Sök jobbet senast

  31 december

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps (FHL) vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Arbetet inom fakulteten utgår från Linnéuniversitets fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta. Som en av fem partnerinstitutioner inom FHL ingår institutionen för psykologi. Inom institutionen är vi 35 medarbetare som erbjuder en bred palett av kurser och utbildningsprogram på grund, avancerad- och forskarnivå. Till vårt psykologprogram behöver vi förstärkning genom en ny, engagerad kollega.

Bakgrund


Blocket psykologisk behandling, utbildning i KBT och PDT, teoretiska kunskaper och praktiska klientarbeten ingår i psykologprogrammet. Klientarbete genomförs på psykoterapimottagningen där studenter/psykologkandidater behandlar klienter inom ett stort spektrum av problem som klienten själv söker för, ångest av olika slag, affektiva och depressiva besvär, relationssvårigheter, självkänsloproblem, kriser och livskriser, traumatiska upplevelser.

Arbetsbeskrivning


Anställningen innebär kurs- och programutveckling, undervisning och examination, samt dokumentation och administration inom området psykologisk behandling och KBT på psykologprogrammet. Ett aktivt deltagande i forskningsmiljön genom att initiera och bedriva forsknings- och utvecklingsarbete av relevans för anställningens arbetsområde förutsätts. Anställningen innebär också samverkansuppdrag inom området psykologisk behandling både med andra forskare som med omgivande samhälle, nationellt och internationellt.

Behörighetskrav


Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i psykologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom att sökanden är legitimerad psykolog och har dokumenterad erfarenhet inom området för anställningen. Dokumenterad pedagogisk skicklighet och utbildningserfarenhet inom högre utbildning med relevans för anställningens arbetsområde.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande i övrigt är hög yrkesskicklighet och reflekterande förhållningssätt till yrkespraktiken. Nyligen genomförd/pågående forskning med relevans för ämnesområdet. Erfarenhet av undervisning och handledning, kursutveckling och kursplanearbete inom professionsutbildning på högskolenivå.

Innehavaren ska fungera i arbetslag och studentgrupper där samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse, därmed önskas dokumenterad samarbetsförmåga.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Information


Anställningen är en tillsvidareanställning med en omfattning på 50-100% enligt överenskommelse. Placeringsort Växjö.

Kontaktpersoner


Prefekt Judit Lindqvist, judit.lindqvist@lnu.se, 0470-708398             

HR-partner Åse Holmgren, ase.holmgren@lnu.se, 0470-708212

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.