arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i klinisk patologi förenad m. specialistutb. läk.

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 september

 • Sök jobbet senast

  17 oktober

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid institutionen för biomedicin studerar vi kroppens celler - vad de består av, hur de fungerar, hur deras funktion styrs av arvsmassan och hur de samspelar med varandra och den omgivande miljön. Med hjälp av denna kunskap försöker vi klarlägga de genetiska och molekylära orsakerna till olika sjukdomstillstånd för att hitta nya möjligheter att diagnosticera och behandla dessa. Denna verksamhet förenar sig väl med verksamheten vid klinisk patologi. Ämnesområdet klinisk patologi har under den senaste tiden expanderat snabbt, inte minst genom utveckling av avancerade biopsitekniker och molekylärbiologiska landvinningar. Antalet prover och provtyper expanderar för varje år. Avdelningen för patologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset är till provantalet störst i Skandinavien och har en komplett diagnostisk verksamhet riktad mot alla sjukdomsområden och organsystem. Detta erbjuder goda möjligheter för forskning och klinisk verksamhet. Vi önskar rekrytera en universitetslektor som kan vidareutveckla avdelningens starka traditioner inom klinisk-patologisk forskning och diagnostik, undervisning inom ämnesområdet samt våra interaktioner med det omgivande samhället, framförallt med hälso- och sjukvården.

 

Ämne 
Klinisk patologi

 

Ämnesbeskrivning 
Klinisk patologi är en laboratoriemedicinsk specialitet vars kärnuppgift är diagnostik av sjukdomstillstånd och andra avvikelser. Främst analyseras olika typer av vävnadsprover. Det huvudsakliga verktyget för patologisk diagnostik är mikroskopisk undersökning av vävnad och celler. Förutom konventionella vävnadsfärgningar används stödjande tekniker som immunofluorescens, immunohistokemi och molekylärbiologiska tekniker, som PCR, DNA och RNA-sekvensering och FISH för att endast nämna några exempel. Forskningsmässigt erbjuder patologin en mycket bred bas för forskningsprojekt inom alla sjukdomsgrupper, med särskild tyngdpunkt inom tumörsjukdomar och inflammatoriska tillstånd.

 

Arbetsuppgifter 
Anställningen har ett klart fokus på grundutbildning och den anställda skall aktivt bedriva och utveckla grundutbildning inom ämnesområdet, framför allt inom läkarprogrammet, men även vid andra utbildningar, som exempelvis tandläkarutbildning och utbildning av biomedicinska analytiker. Sökande skall kunna axla kursledningsrollen för patologikursen i den framtida läkarutbildningen. Den procentuella andelen undervisning kan delvis anpassas efter den sökandes profil. Forskningsmässigt förväntas innehavaren bedriva forskning inom patologi, tumörbiologi eller annat för anställningen relevant område. Innehavaren skall bidra till att förstärka forskningsmiljön vid Göteborgs universitet genom handledning av doktorander och postdoktorala forskare. Forskningsfokus får gärna vara translationellt och omfatta såväl grundforskningsmetoder som patientmaterial/patientprover. Ansvaret omfattar både forskning och forskarutbildning. Trettio procent av anställningen är avsedd för klinisk tjänstgöring inom de klinisk-patologiska områden som den sökande är utbildad inom. Den kliniska anställningen kommer att utformas i samråd med den sökande. Till anställningens uppgifter hör också kliniskt och akademiskt ledarskap, samt administrativa uppgifter, förenliga med tjänsten. Exempel på de senare kan vara deltagande i utvärderingskommittér för ansökningar om forskningsanslag ur lokala fonder och medverkan i planering om framtida klinisk och pedagogisk infrastruktur. Om den sökande inte har svenska som modersmål ska den ges möjlighet att lära sig svenska inom två år från och med anställningsdatum.

 

Behörighet 
Behörighetskrav för anställning som universitetslektor finns angivna i 4 kap 4§ Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning. Anställningen är förenad med anställning som specialistutbildad läkare i klinisk patologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sökande ska därför inneha svensk eller utländsk läkarlegitimation samt svensk eller utländsk specialistutbildning i klinisk patologi. En förenad anställning får endast innehas av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna. (Högskolelagen 3 kap § 8).

   

Övriga upplysningar

För övrig information såsom bedömningsgrunder och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6〈=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=27032

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat