arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i kemiteknik

 • Ort

  Sundsvall

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 juni

 • Sök jobbet senast

  21 juli

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.

Arbetsuppgifter: Institutionen för kemiteknik vill anställa en universitetslektor i kemiteknik, specialisering inom materialvetenskap med fokus på cellulosabaserade material och nanoteknik.

Anställningen består av cirka 50% forskning och 50% utbildning. I anställningen ingår undervisning på främst civilingenjörsnivå och det finns möjlighet att delta i forskningsarbete. Du kommer att undervisa kurser i till exempel nanoteknik, biofiberteknik och yt- och kolloidkemi, samt att det ingår handledning av självständiga arbeten och andra projektarbeten. Övriga arbetsuppgifter kan vara administrativa uppdrag inom grundutbildning. Forskningen kommer att genomföras inom forskargrupperna ”Teknisk yt- och kolloidkemi” och ”Materialfysik”, men du kommer även att arbeta tillsammans med andra forskare inom tex. elektronik.

Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i kemiteknik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Lika stor vikt läggs vid vetenskapliga och pedagogiska färdigheter. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://medarbetarportalen.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/miun-anstallningsordning-dnr-2013-1282.pdf samt fastställda https://medarbetarportalen.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/handlaggningsordningar/kvalitetskriterier-anstallning-universitetslektor-vid-fakulteten-for-naturvetenskap.pdf

Meriterande är kunskap och dokumenterat intresse för upplösning och regenerering av cellulosa, samt cellulosabaserade bionanokompositer med olika funktionalitet, och materialkarakterisering av dessa. Meriterande är också genomförd forskningsledarutbildning, bevisad förmåga att arbeta i och leda forskningsprojekt, samt att som huvudsökande ha erhållit externa projektmedel.

Då handledning av forskarstuderande ingår är genomgången utbildning samt erfarenhet av handledning av doktorander också det meriterande.

Som forskare måste du kunna kommunicera i olika sammanhang. Forskningen bedrivs i en internationell miljö som kräver mycket goda färdigheter att presentera och diskutera forskningsresultat på engelska, både skriftligt och muntligt. Undervisningen är emellertid huvudsakligen på svenska, varför god förmåga att kommunicera på svenska är ett krav.

Den sökande ska ha erfarenhet av undervisning och dokumenterade pedagogiska färdigheter inom civilingenjörsutbildning i kemiteknik/teknisk kemi, samt erfarenhet av kurs-/programansvar och kurs-/programutveckling. Kunskaper inom blended learning är meriterande.

Arbete i lärarlag är ofta förekommande, varför vi lägger vi stor vikt vid god samarbetsförmåga. Flexibilitet, initiativförmåga och ansvarstagande ser vi som också som viktiga egenskaper.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskolereformens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tillsvidare, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall


Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, Erik Hedenström, tfn 010-142 87 29 och ämnesföreträdare/annan, Professor Magnus Norgren, tfn 010-142 88 77.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 190721 .

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.