arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i kemiteknik, inriktning mot materialteknik

 • Ort

  Sundsvall

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 december

 • Sök jobbet senast

  4 januari

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Avdelningen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.

Arbetsuppgifter:

Anställningen omfattar forskning, undervisning, , program--och kursansvar, utvecklingsarbete och administration.

Andelen egenfinansierad forskning är ca 50 %, men kan komma att variera över tid. Undervisning sker huvudsakligen som campusform men även på distans då undervisningen utförs via distansoberoende tekniker. 

Behörighet och bedömningsgrund:

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet av betydelse för  anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter, ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet, HF 4 kap 4 §. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt fastställda Kvalitetskriterier för anställning som universitetslektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av forskning inom kemiteknik eller närliggande forskningsområde och ha fördjupade kunskaper inom processteknik för produktion av vedfiberbaserade material. Meriterande är erfarenhet av processmodellering samt utveckling av nya experimentella metoder inom tribologi, materialkarakterisering och/eller materialprovning. Genomförd forskningsledarutbildning samt att vara docent inom området kemiteknik är också meriterande, liksom att som huvudsökande ha erhållit externa projektmedel.

Då handledning av forskarstuderande ingår är genomgången utbildning samt erfarenhet av handledning av doktorander meriterande. 

Den sökande ska ha flerårig erfarenhet av undervisning och dokumenterade pedagogiska färdigheter inom området kemiteknik inom civilingenjörsutbildning, samt erfarenhet av kurs-/programansvar och kursutveckling. 

Arbete i lärarlag är ofta förekommande, varför vi lägger vi stor vikt vid god samarbetsförmåga. Flexibilitet, initiativförmåga och ansvarstagande ser vi som också som viktiga egenskaper. God förmåga att kommunicera på svenska och engelska är ett krav. 

Handläggning:

Exempel endast för lärarrekryteringar. Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet. 

Anställning och tillträde: Tillsvidare och heltid. Tillträde enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Sundsvall 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information:

Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, professor Erik Hedenström erik.hedenstrom@miun.se. och ämnesföreträdare Magnus Norgren magnus.norgren@miun.se. Se även avdelningens hemsida https://www.miun.se/che/

Ansökan:

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 4 jan 2019.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

I denna rekrytering har Mittuniversitetet redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare.