arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Kemi

 • Ort

  Karlstad

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper som består av fyra ämnen; byggteknik, kemi, kemiteknik samt miljö- och energisystem. Ämnet kemi bedriver undervisning och ansvar för ett visst antal kurser. Här finns också spännande forskning och forskarna är delaktiga inom flera forskningsgrupperingar. Läs mer i fullständiga annonsen, länk nedan.

Arbetsuppgifter

Inom ämnet bedrivs undervisning i kemi på framförallt Läkemedelsanalys – kandidatprogram kemi, Civilingenjör kemiteknik, lärarprogram samt tekniskt- naturvetenskapligt basår. Du kommer att arbeta med undervisning samt kursutveckling inom dessa program. Kurser inom kemi på grundnivå ges på svenska medan kurser på avancerad nivå kan ges på engelska. Framför allt kommer undervisning i organisk kemi samt analytisk kemi att vara en stor del av arbetsuppgifterna. Undervisning inom grundkurser i kemi samt i närliggande områden ligger också inom ramen för anställningen. Administrativa uppgifter ingår i arbetsuppgifterna.

I anställningen ingår även att förstärka den forskning som idag bedrivs inom ämnet och vi förväntar oss att du medverkar vid utveckling av externfinansierade forskningsprojekt. Samverkan med det omgivande samhället utgör en naturlig del av arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder

För anställning krävs doktorsexamen inom kemi, farmaceutisk kemi eller inom annat för anställningen relevant område eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
Vidare krävs visad pedagogisk skicklighet och genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, inom de första två årens anställning.

För anställningen krävs god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.

Länk för att läsa mer om behörighetskrav och bedömningsgrunder
https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar">https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Villkor

Tillsvidareanställning heltid, tillträde enligt överenskommelse.

Länk för att söka jobbet och läsa annonsen i sin helhet:
https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar">https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Sista ansökningsdag: 2020-01-31

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Senior Lecturer in Chemistry


Background
The Faculty of Health, Science and Technology houses the Department of Engineering and Chemical Sciences, which comprises four subjects: building and construction engineering, chemistry, chemical engineering and environmental and energy systems. 

Exciting research is pursued in chemistry and our researchers are members of several research groups. For more information, read the full advert, link below.

Duties

Duties mainly include teaching and developing chemistry courses for the Drug Analysis - Bachelor Programme in Chemistry, chemical engineering courses for the programme Master of chemical engineering, chemistry in teacher education and the preparatory year courses. Courses in chemistry at the basic level is given in Swedish, and courses at the advanced level can be given in English. A major part of duties primarily involves teaching organic and analytical chemistry and basic courses in Chemistry and related areas may also be required. Some duties are of an administrative nature.

The employment also includes strengthening the research that is currently being conducted in chemistry at Karlstad University and we also expect you to participate in the development of externally funded research projects. Collaboration with the surrounding community is a natural part of the work.

Qualification requirements and assessment criteria

Eligible candidates for the position have a doctorate in chemistry, pharmaceutical chemistry or other relevant area, or corresponding qualifications, as well as demonstrated teaching expertise and completed course in higher education pedagogy. This course may, under certain conditions, be completed within two years of employment as part of the professional development commitment. 

Very good command of English in speech and writing is a requirement.

To read more about qualification requirements and assessment criteria: https://www.kau.se/en/work-us/work/vacancies">https://www.kau.se/en/work-us/work/vacancies

Terms of employment

Non-fixed term employment, starting date by agreement. 

To apply and read more about the position:
https://www.kau.se/en/work-us/work/vacancies">https://www.kau.se/en/work-us/work/vacancies

Last day of application: 2020-01-31
We look forward to your application!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön