arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i juridik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 november

 • Sök jobbet senast

  3 december

Om jobbet

Vi söker en universitetslektor i juridik

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden.

Sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi cirka 600 medarbetare och ca 12 000 studenter, har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning som bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH). Här får du jobba i en forsknings- och utbildningsmiljö med fokus på hållbar utveckling och entreprenörskap. Vid akademin utbildas framtidens ekonomer, ingenjörer, miljövetare och biologer.

Akademin har ungefär 120 medarbetare och består av fem avdelningar. FIH erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom innovationsvetenskap. Forskningen inom akademin är mångvetenskaplig och sker ofta i samproduktion med andra aktörer.

https://www.hh.se/om-hogskolan/akademier/akademin-for-foretagande-innovation-och-hallbarhet.html

Undervisning kan också förekomma på andra program vid lärosätet, t.ex. ingenjörs, arbetsvetenskaps- och socionomprogram

Arbetsbeskrivning

Huvudsakliga arbetsuppgifter avser undervisning, handledning och examination på olika program och fristående kurser inom juridik.

Undervisningsområden

Undervisningsområden omfattar:

- juridiska grundkurser
- arbetsrätt
- associationsrätt
- skatterätt
- övrig juridik inom svensk lagstiftning på högskolans utbildningar

I arbetsuppgifterna ingår även forskning och att delta i avdelningens utvecklingsarbete och det kan förekomma särskilda uppdrag inom avdelningen.

Behörighet och bedömningsgrunder

”Behörig att anställas som universitetslektor, är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.”

”Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket." (Högskoleförordningen 4 kap 4 §)

Med vetenskaplig skicklighet avses:


- avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen
- forskningsinsatser enligt gängse nationella normer
- god nivå avseende vetenskaplig produktion (omfattning, originalitet, bredd och inflytande på ämnesområdet)

Med pedagogisk skicklighet avses:


- dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning
- god skicklighet visad genom erfarenhet av utbildning
- erfarenhet av handledning av uppsatser eller examensarbeten
- erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete

Det är främst kvaliteten som bedöms, men även omfattningen av den vetenskapliga kvaliteten och pedagogisk erfarenhet är av vikt.

För anställning som universitetslektor på Högskolan i Halmstad krävs genomgången utbildning i högskolepedagogik, att den sökande på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper alternativt att hen förbinder sig att genomgå högskolepedagogisk utbildning.

Utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet har Högskolan i Halmstad beslutat om följande bedömningsgrunder för anställningen som lektor:

- Samarbetsförmåga, ledarskap och administrativ skicklighet
- Förmåga att samverka med omgivande samhälle

En kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet kommer att göras i syfte att anställa de sökande som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra arbetsuppgifterna och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Övriga kvalifikationer

För att vara behörig att anställas som lektor i juridik på Högskolan i Halmstad behöver du ha:

- avlagd doktorsexamen i juridik
- goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
- god kännedom om svensk lagstiftning och rättspraxis.

Det är meriterande med erfarenhet av undervisning vid högskola eller universitet från ett eller flera ämnesområden enligt ovan samt erfarenhet av forskning inom ett eller flera ämnesområden enligt ovan.

Ansökan

Ansökan ska bestå av ett elektroniskt (pdf) paket, vart och ett innehållande:

- En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen.
- En merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.
- En fullständig publikationslista.
- En redogörelse för det som sökanden åberopar för de olika bedömningsgrunderna:
a) Vetenskaplig skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, den vetenskapliga produktionen, nationella och internationella forskarkontakter.
b) Pedagogisk skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den pedagogiska bakgrunden, den sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sin egen och studenternas lärutveckling och bidrar till pedagogisk utveckling mm.
c) Samarbetsförmåga, ledarskap och administrativ skicklighet ska vara väl dokumenterat genom intyg och/eller betyg.
d) Förmåga att samverka med omgivande samhälle ska vara väl dokumenterad, till exempel genom intyg och/ eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
- Maximalt åtta (8) åberopade publikationer.

Övrigt

Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet

Högskolan i Halmstad tillämpar individuell lönesättning. Ange därför ditt löneanspråk när du söker tjänsten.

https://hh.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss.html: https://hh.varbi.com/center/tool/position/417845/edit/tab:1/Mer information om hur det är att jobba vid Högskolan i Halmstad: hh.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Så snart som möjligt Tillsvidareanställning