arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i italienska (tidsbegränsad anställning)

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 november

 • Sök jobbet senast

  10 december

Om jobbet

vid Romanska och klassiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2018-12-10.

Akademisk undervisning i romanska språk har erbjudits i Stockholm sedan slutet av 1920-talet. Efter knappt tio års undervisning inrättades den första professuren i romanska språk 1937. Grundutbildningen vid Romanska institutionen uppdelades under 1960-talet i fyra språk: franska, italienska, portugisiska och spanska. Så ser det ut även i dag: ämnet ingår i Romanska och klassiska institutionen där det, vid sidan av nämnda romanska språk, även ingår forskning och utbildning i latinamerikastudier, latin och grekiska. Vid institutionen studerar drygt 250 studenter italienska på grundnivå och avancerad nivå per år.

Arbetsuppgifter

I denna tidsbegränsade anställning ingår undervisning på delkurser innefattande muntliga och skriftliga uppgifter på förberedande kurser, skriftlig och muntlig produktion på Italienska I samt undervisning i italiensk kultur, historia och samhälle på Italienska I. Andra uppgifter och kurser kan tillkomma. En stor del av undervisningen sker på kvällstid och distans. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar och leda seminarier, ha kursansvar samt delta i ämneskonferenser och lärarmöten.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som, dels har visad dokumenterad pedagogisk skicklighet inom ämnet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnet italienska eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Dokumenterad mycket god färdighet i talad och skriven italienska samt i talad och skriven svenska krävs. Den pedagogiska kompetensen ska vara dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbets­uppgifter­na väl.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Störst vikt fästs vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning och examination.

Erfarenhet av distansundervisning är meriterande.

Universitetet kommer vid denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor har de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Den sökande ska på begäran kunna lämna referenser från tidigare undervisningsuppdrag.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor

Anställningen är på 100 % och tidsbegränsad från och med 1 januari 2019 till och med 31 december 2019.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av ämnesstudierektorn Anna Gudmundson, anna.gudmundson@su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggare Maria Tullgren Pearman, maria.tullgren-pearman@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.