arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i internationella relationer

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Sista ansökningsdag: 2021-01-31.

Vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer forskas och undervisas det i två ämnen, ekonomisk historia (EH) och internationella relationer (IR).

Ämne/ämnesbeskrivning
Inom ämnesområdet IR studeras hur det internationella systemet fungerar politiskt, ekonomiskt och kulturellt, dess historiska framväxt och förändrade maktförhållanden. Institutionen har tre forskningsprofiler: internationell säkerhet, internationellt samarbete (institutioner) och internationell politisk ekonomi. Institutionen värdesätter forskning och utbildning med ett historiskt- och genusperspektiv.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar forskning inom någon av institutionens tre forskningsprofiler inom internationella relationer (internationell säkerhet, internationellt samarbete och internationell politisk ekonomi i ett historiskt perspektiv), studierektorskapet i internationella relationer på grundnivå, samt undervisning i internationella relationer.

Fördelningen av arbetet är enligt följande: 50 % forskning, 40 % studierektorskap och 10 % undervisning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i internationella relationer, freds- och konfliktstudier, ekonomisk historia, statsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Sökande förutsätts behärska svenska och engelska väl i såväl tal som skrift.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom fältet internationella relationer.

Särskild och lika vikt fästs också vid publicerad forskning de senaste fem åren inom någon av institutionens tre forskningsprofiler i internationella relationer; internationell säkerhet, internationellt samarbete (institutioner) och internationell politisk ekonomi.

Särskild och lika vikt fästs vid administrativ förmåga.

Särkild vikt fästs vid erfarenhet av forskning och utbildning i ämnen med ett historiskt och/eller genusperspektiv.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Undervisning på grundnivå sker på svenska och engelska.

Anställmningsvillkor

Anställningen är en tidsbegränsad på heltid för en period av ett år. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten vid institutionen, professor Mark Rhinard, mark.rhinard@ekohist.su.se. För frågor om undervisningens innehåll, kontakta studierektor Stefan Borg, stefan.borg@ekohist.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Lön enligt överenskommelse.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat