arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i internationella relationer, kvantitativa metoder

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 juni

 • Sök jobbet senast

  16 augusti

Om jobbet

vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Sista ansökningsdag: 2021-08-16.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av undervisning på grund- och avancerad nivå och forskning. Undervisningen innefattar kursutveckling, handledning och kursadministration. Sökanden förväntas att aktivt delta i kurs- och programutveckling samt vara beredd att åta sig administrativa uppgifter som exempelvis studierektorskap. Sökanden förväntas även aktivt söka externa forskningsbidrag och att bidra till institutionens forskningsmiljö. Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i internationella relationer, freds- och konfliktstudier, statsvetenskap, ekonomisk historia eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten bör i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom området för anställningen.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom egen undervisning, och handledning inom internationella relationer.

Av särskild vikt är att den sökande använt sig av kvantitativ metod i egen forskning samt har bedrivit undervisning inom avancerad kvantitativ metod.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom egen forskning inom internationella relationer. Vad gäller den vetenskapliga skickligheten och för att dokumentera forskningsaktiviteten är internationella publiceringar de senaste fem åren särskilt meriterande.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Stor vikt fästs vid administrativ erfarenhet och skicklighet. Särskilt beaktas erfarenhet av programutveckling, programansvar och liknande erfarenheter.

Vikt läggs vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer uppmuntrar institutionen starkt kvinnor att söka anställningen.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten Magnus Petersson, tfn 08-16 31 62, magnus.petersson@ekohist.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Eva Persson, tfn 08-16 31 06, eva.persson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb.

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat