arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i integrerad ogräsreglering

 • Ort

  Lomma

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 maj

 • Sök jobbet senast

  10 september

Om jobbet

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Institutionen för biosystem och teknologi
För mer information om institutionen se: www.slu.se/institutioner/biosystem-teknologi/

Ämnesbeskrivning

Anställningens ämne omfattar ogräsreglering inom jordbrukssystem och trädgårdsproduktion på friland med fokus på integrerad ogräsreglering. Detta omfattar den kombinerade användningen av flera långsiktiga strategier och åtgärder, som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara. Forskning och utveckling inom integrerad ogräsreglering är baserad på ett kunskaps- och helhetsbaserat tänkande, som beaktar hela odlingssystem och bidrar till utvecklingen av dessa. Den övergripande målsättningen är att stärka förebyggande och kulturtekniska åtgärder, så att problematiska ogräsarters populationsstorlek hålls nere, samtidigt som de odlade grödornas ogräskonkurrerande förmåga optimeras och behovet av direkta åtgärder minskar. En central princip är att generera förståelse för hur enskilda odlingsåtgärder samspelar och påverkar hela odlingssystemet och dess omgivning.

Arbetsuppgifter

Universitetslektorn ska bedriva forskning, undervisning och samverkan inom integrerad ogräsreglering. Anställningens forskningsfokus är utveckling av hållbara ogräsregleringsstrategier och åtgärder med hjälp olika odlingsinsatser. Universitetslektorn ska bidra till undervisningen inom ämnena växtproduktion i agrara och hortikulturella produktionssystem samt handleda kandidat-, master- och forskarstudenter inom dessa ämnen.

Universitetslektorn ska utveckla forskning och utbildning i samarbete med övriga forskare och lärare inom ogräsområdet och närstående ämnen vid SLU. Samverkan med företag och andra aktörer i kunskapssystemet är en viktig del i arbetsuppgifterna. Det förväntas att universitetslektorn utvecklar nationella och internationella nätverk och samarbeten inom akademin samt med myndigheter, näringsliv och samhälle, att hen bidrar till institutionens och fakultetens strategiska utveckling samt aktivt söker externa forskningsmedel.

Behörighet

Den sökande ska:
 • ha avlagt doktorsexamen inom lantbruksvetenskap, trädgårdsvetenskap, biologi eller närliggande ämne
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet växtodling med inriktning mot integrerad ogräsreglering
 • vara pedagogiskt skicklig och ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckors heltidsstudier, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • ha erhållit externa forskningsanslag
 • ha aktivt bidragit till nätverk inom ämnesområdet.
 • ha goda muntliga och skriftliga kommunikationsfärdigheter i något skandinaviskt språk (senast inom 2 år) samt i engelska

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. 

För forskningen viktiga bedömningsgrunder:

 • skicklighet att utveckla och leda verksamhet vid universitetet eller högskola
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete
 • förmåga att ta initiativ och forska inom ämnet samt förmåga att erhålla externa forskningsanslag
 • förmåga att aktivt bidra till nätverk inom ämnet
Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten beaktas:
 • erfarenhet av kursutveckling, planering, genomförande och examination samt utvärdering av undervisning
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet

I övrigt beaktas:

 • god samarbetsförmåga inom forskning och undervisning

Sista ansökningsdatum:

2019-09-10

Placering/ort:
Alnarp

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Kontaktpersoner

Linda Tufvesson, Prefekt

+46 (0)40-41 50 21

linda.tufvesson@slu.se


Erik Steen Jensen, Professor

040-41 50 35

erik.steen.jensen@slu.se


Denis Avdic, Fakultetshandläggare

040-41 50 23

denis.avdic@slu.se