arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Informationssystem

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 september

 • Sök jobbet senast

  31 oktober

Om jobbet

Luleå tekniska universitet har världsledande kompetens inom flera forskningsområden och omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vid universitets sex institutioner och verksamhetsstöd är vi idag 1 650 anställda och 15 500 studenter.

Forskningsämnet Informationssystem tillhör Institutionen för system och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet och behöver rekrytera en universitetslektor inom ämnet Informationssystem. Informationssystem definieras som ett tvärvetenskapligt forskningsämne som fokuserar på design och användning av informationsteknologi i relation till människor, organisationer och samhällen. Inom Informationssystem fokuserar vår forskning på områden som digitala innovationer, informationssäkerhet samt data- och informationshantering. Denna tjänst fokuserar på utbildning och forskning inom informationssäkerhet.

Ämnesbeskrivning

Informationssystem fokuserar på design och användning av informationsteknologi i relation till människor, organisationer och samhällen.

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor i Informationssystem så är du tillsammans med professorer och övriga i ämnet ansvarig för utveckling av ämnet på grundläggande, avancerad och forskatutbildningsnivå. Som universitetslektor så är du engagerad i både ämnets utbildningar och forskning. För en universitetslektor ingår arbetsuppgifter som att undervisa, handleda och examinera studenter på våra utbildningsprogram.

Tjänsten kommer att innefatta undervisning och forskning, med fokus på systemutveckling och systemdesign.

Befattningen innebär att:

 • Ansvara för, och undervisa i, kurser på våra utbildningsprogram
 • Handledning av studenter
 • Forskningsuppgifter inom informationssystem vid behov
 • Samverka med omgivande samhälle 
Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:
 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
 • visat pedagogisk skicklighet
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
 • Övriga bedömningsgrunder  Goda kunskaper inom områden som t ex:
• Systemutveckling
 • Objektorienterad programutveckling
 • Informationsäkerhet
 • Mobil utveckling
 • Databasutveckling
 • Systemintegration
 • Test av IT-system
 • Modelleringsverktyg
 • Systemdesign
 • Grafiska användargränssnitt och UX
 • programmeringsspråk

Kunna undervisa på svenska


Förutsatt att kvalifikationerna i övrigt är lika kommer underrepresenterat kön att ges företräde.

Information

För mer information, vänligen kontakta: Ämnesföreträdare och Avdelningschef Anna Ståhlbröst +46 (0) 706240186 anna.stahlbrost@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli 0920-49 1809 Christer.Gardelli@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se 

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga. 

Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska skickas i tre exemplar till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer.

Sista ansökningsdag: 31 oktober

Referensnummer: 4047-2019