arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i informationssystem

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 februari

 • Sök jobbet senast

  10 mars

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.

Arbetsuppgifter: Tjänsten innebär i huvudsak undervisning och forskning där forskningen bedrivs inom Forum för digitalisering (FODI), en tvärvetenskaplig forskarmiljö med inriktningarna arkiv- och informationsvetenskap, informatik och industriell organisation och ekonomi.

Undervisningen är i huvudsak knuten till civilingenjörsprogrammet Industriell organisation och ekonomi med inriktning IT och förändringsledning och den sökande förväntas delta i det forskningsområde som rör studier av digitalisering, samhällsförändring och värdeutveckling. Den sökande förväntas agera som senior forskare och delta i och ansvara för ansökningar, ta rollen som projektledare och delta i handledning av doktorander. Den sökande förväntas också kunna ta ansvarsroller i relation till grundutbildning, såsom programansvarig och ämneshandläggare.

 Behörighet och bedömningsgrund: För att vara behörig till tjänsten krävs doktorsexamen inom informationssystem eller motsvarande (SCB kod 50804), genomgången högskolepedagogisk utbildning samt visad pedagogisk skicklighet. Avhandlingsområdet och/eller eventuell senare forskning bör ha varit inriktad mot digitalisering, samhällsförändring och värdeutveckling ur något av följande perspektiv: policyutveckling, designfrågor eller systemanalys. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/anstallningsordning-miun-2020_2642.pdf samt i https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf

Eftersom FODI arbetar strategiskt mot en djupare förståelse för hur fenomenet digitalisering kan tolkas och förstås är det extra meriterande med en inriktning mot mer teoretiska ansatser. Omfattning och kvalitet hos publikationer tas i beaktan, likaså förmåga att arbeta i forskningsprojekt och med extern forskningsfinansiering. Du ska även ha erfarenhet av undervisning på universitetsnivå. Eftersom civilingenjörsprogrammet Industriell organisation och ekonomi har en inriktning mot IT och förändringsledning så är det även extra meriterande med undervisnings- och praktisk erfarenhet inom närliggande områden.

Forskningen bedrivs i en internationell omgivning och det krävs därför goda färdigheter i att presentera och diskutera forskningsresultat på engelska, såväl skriftligt som muntligt. Undervisningen bedrivs däremot i huvudsak på svenska, varför du även behöver behärska svenska flytande, så väl i tal som skrift.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Information: Närmare upplysningar lämnas av forskningsledare Katarina Lindblad-Gidlund, e-post: mailto:katarina.l.gidlund@miun.se, tel. 010-142 89 21 och prefekt Patrik Österberg, e-post: mailto:patrik.osterberg@miun.se, tel: 010-142 86 14.

Ansökan: Till ansökan ska bl.a. bifogas:
- Ett personligt brev som beskriver dig själv och skälen till att du söker denna anställning.
- CV
- Referenser

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem, som du hittar på miun.se/jobb, senast 2021-03-10 .

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2021-06-01 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning